Rekisteriseloste

Securitas Koulutuspalvelut asiakastietokanta

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Securitas Oy / Koulutuspalvelut
Y-tunnus: 1773518-5
Elimäenkatu 30
00520 Helsinki
koulutus@securitas.fi
www.securitas.fi

Rekisterin nimi

Securitas Koulutuspalveluiden asiakastietokanta.

Rekisterin tarkoitus

Asiakastietoja käytetään koulutusten järjestämiseen, hallintaan, kehittämiseen ja markkinointiin.

Rekisterin sisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta: Nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, laskutustiedot, yritys ja asema, yrityksen yhteys- ja osoitetiedot, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Securitas Koulutus- ja asiantuntijapalveluiden asiakastietojärjestelmä sekä yleisesti saatavilla oleva tieto internetlähteistä.

Tietojen luovutus

Securitas Oy voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja luovutetaan pääsääntöisesti työ- ja ammattilupien hakemista varten viranomaisille ja koulutuksia hallinnoiville tahoille (SPEK, Työturvallisuuskeskus, Trafi) Tietoja ei siirretä EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojaus

Henkilörekisterin on suojattu ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Laitteisto, jolla henkilörekisteri sijaitsee on kryptattu, suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tietojen käsittelyoikeuksia on rajattu organisaation sisällä. Kirjallinen aineisto säilytetään lukittavassa arkistotilassa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Koulutuspalvelut / Securitas Oy Elimäenkatu 30, 00521 Helsinki.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tieto virheestä tulee ilmoittaa rekisterin ylläpitäjälle: Koulutuspalvelut / Securitas Oy Elimäenkatu 30, 00521 Helsinki.