Uhkatilannekoulutus

Uhkatilanteita kohtaavat työssään monet ammattiryhmät erityisesti asiakaspalvelutyössä sekä hoitoalan tehtävissä. Ymmärrys uhkatilanteiden kehittymisestä sekä työkalut tilanteen hallintaan ja ennakointiin lisäävät henkilöstön varmuutta toimia työssään.Räätälöimme turvallisuuskoulutuksemme kohderyhmän toimialan ja toimintaympäristön mukaisesti. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teidän tarpeidenne mukainen koulutuskokonaisuus.

Vaara- ja uhkatilanteiden hallinta & kontrolli (VAUHKO)

VAUHKO on toimialakohtaisesti räätälöitävä vaara- ja uhkatilanteiden hallintaan sekä kontrollointiin kehitetty Securitaksen oma koulutusohjelma. Koulutus räätälöidään toimeksiantajan tahtotilan ja kohderyhmän työympäristön asettamien tarpeiden mukaisesti. Sisältö on kokonaisuudessaan muokattavissa esimerkiksi hoitoalan, turvallisuusalan ja palvelualan työtehtäviä silmälläpitäen.

Koulutuksen tavoitteet:
- Antaa perusvalmiudet kohdata aggressiivisesti käyttäytyvä asiakas.
- Yhtenäistää työyhteisön käytäntöjä sekä toimintamalleja vaara ja uhkatilanteissa.
- Tarjota vaihtoehtoiset toimintamallit vaara- ja uhkatilanteisiin: etäisyyden säilyttäminen, irroittautuminen ja puolustautuminen, hyökkääjän hallittu rajoittaminen, apua paikalle tai pakoon tilanteesta.

Rajoittamiskoulutus (VAUHKO)

VAUHKO vaara- ja uhkatilanteriden hallinta & kontrolli - koulutus soveltuu mainiosti käytännönläheiseksi rajoittamiskoulutukseksi hoitoalalle. Kouluttajillamme on kattava kokemus hoitoalan koulutuksista, kuten Avekki, Veth, Mapa, HFR, HTFR ja Ahha. Lisäksi ammattimainen voimankäyttö- ja henkilön kontrolliosaaminen täydentää räätälöitävää koulutussisältöä.

Mikä parasta, VAUHKO on täysin räätälöitävissä tarpeidenne mukaisesti, eli koulutus ei muodostu määrätystä tuntijakaumasta, eikä "kaikille sopivista ja velvoitteellisista sisällöistä". Toteutamme koulutuksemme turvallisuus edellä asiantuntevasti ja ammattimaisesti.

Terveydenhoitoalan AVEKKI -koulutus

Koulutus on tarkoitettu väkivaltatilanteiden uhassa oleville pääasiallisena kohderymänä hoitoalan työntekijät. Ennaltaehkäisystä huolimatta väkivaltatilanteet syntyvät useimmiten yllättäen. Tämän vuoksi yksittäisillä työntekijöillä tulee olla hyvät henkilökohtaiset valmiudet kohdata näitä nopeasti kehittyviä ja erittäin vaikeita, traumaattisia sekä voimia kuluttavia tilanteita.

AVEKKI-toimintaprosessi alkaa jo toimintaympäristön ja siellä asioivien henkilöiden aktiivisesta tarkkailusta, jotta mahdollisesti ilmenevä väkivallan uhka havaitaan ajoissa. Toimintaprosessi päättyy väkivallan uhan tai väkivaltaisuuden hallintaan ja sen jälkeen tapahtuvaan toiminnan päättämiseen, arvioimiseen, jälkikäsittelyyn ja tapahtuneesta oppimiseen.

AVEKKI-koulutuksessa keskeisemmiksi painopistealueiksi on valittu aggressiivisuutta ja väkivaltaa käytännössä kohtaavan yksittäisen työntekijän ryhmätyötaitojen harjaannuttaminen.

AVEKKI-toimintatapamalli ja sen toimintaprosessi tarjoaa väkivaltaisen käyttäytymisen hallinnassa tarvittavan tiedon ja osaamisen. Tavoitteena on oman yksilöllisen teoriatiedon ja käytännön osaamisen vahvistaminen sekä jo aiemmin opitun osaamisen päivittäminen.

Koulutuksen kesto on 8, 12 tai 24 tuntia.

Asiakaspalvelijan turvallisuuskoulutus

Asiakaspalvelijan turvallisuuskoulutuksessa käsitellään yleisimpiä asiakaspalvelijan kohtaamia haastavia asiakastilanteita, niiden syntymisen ehkäisyä ja niissä toimimista. Koulutuksessa käsitellään erilaisia asiakastyyppejä ja sitä miten omalla käyttäytymisellä voidaan vaikuttaa asiakkaan tunnetiloihin.

Koulutus suoritetaan usein rentona, vuorovaikutteisena luentona ja siinä käytetään laajaa havaintomateriaalia sekä käytännön harjoitteita, kohdistuen koulutettavan ryhmän toimintaympäristöön ja työtehtävän erityispiirteisiin. Kouluttaja opettaa myös hyväksi havaittuja aggressiivisen henkilön rauhoittamiskeinoja.

Koulutus voidaan toteuttaa myös ryhmän omalla toimipisteellä, jolloin harjoittelu kohdistuu heidän jokapäiväiseen työympäristöönsä. Tällöin kouluttaja voi auttaa luomaan selkeitä ja turvallisia toimintamalleja työympäristön erityispiirteisiin perustuen. Koulutamme sekä pienryhmiä että isompia ryhmiä, mutta tarpeen vaatiessa myös yksittäisiä henkilöitä.

Asiakaspalvelijan turvallisuuskoulutus on yleisesti kestoltaan 2–8 tuntia.