Turvallisuusluento

Turvallisuus on ihmisen perustarve ja tavoite kaikilla elämänaloilla. Myös työympäristön keskeisenä menestystekijänä turvallisuuskulttuuri ja sen kehittäminen on sydämen asiamme. Securitas tuottaa turvallisuuskoulutuksia yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Koulutuksen keskiössä voi olla esimerkiksi turvallisuuden tunteen kehittäminen, turvallisuustietoisuuden lisääminen, yksintyöskentely, haastavan asiakkaan kohtaaminen tai uhkaavassa tilanteessa toimiminen.

Henkilöstön koulutukset

Yritysturvallisuuskulttuurin ja -ajattelun keskeisiä kehittämiskeinoja ovat henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistaminen vuorovaikutteisena koulutuksena. Toimeksiantajan kanssa sovitun teeman yhteydessä on luoda "me-henkeä" organisaation kaikille tasoille ja muistuttaa organisaatiota että turvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Toimialakohtainen turvallisuuskoulutus

Turvallisuus on tunnetila joka myös koetaan yksilöllisesti. Vuorovaikutteinen ja teoriapainotteinen turvallisuustietoisuuskoulutus yhdistää henkilöstön yhteishenkeä ja turvallisuusajattelua antaen erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoisia toimintamalleja työpaikan turvallisuusasioissa. Käsiteltävät teemat valitaan toimiala- ja työpaikkakohtaisten tarpeiden mukaisesti. 

Mahdollisia teemoja voivat olla esimerkiksi alan lainsäädäntö, tietoturvallisuus, rikostorjunta, omavalvonta tai hävikinhallinta.