Koulutuspalvelut


Valitse haluamasi kategoria

Valitsemalla kategoria, listataan vain sen alla olevat kurssit

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus

Koulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojakortin omaaville henkilöille, jotka ovat uusimassa järjestyksenvalvojaksi hyväksymistään. Järjestämme säännöllisesti avoimia järjestyksenvalvojakursseja, joiden ajankohdat löydät koulutuskalenteristamme. Lisäksi koulutamme tilauksesta järjestyksenvalvojakursseja ryhmille ympäri Suomen.

Järjestyksenvalvojan kertauskurssille (8 h) voidaan hakeutua kuusi kuukautta ennen aikaisemman järjestyksenvalvojanhyväksynnän päättymistä.

Huomioithan, että ennen 1.3.2007 suoritettu peruskoulutus on vanhentunut. Jos korttisi voimassaolo ehtii päättyä ennen uuden hyväksynnän hakemista, sinun tulee suorittaa peruskoulutus uudelleen. Uudemmat peruskoulutukset (32h-40h) eivät vanhene.

Järjestyksenvalvojan kertauskurssi on pakollinen uutta hyväksyntää haettaessa paikallispoliisilta. Uuden järjestyksenvalvojakortin edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu järjestyksenvalvojan kertauskurssin suorittaminen.

Järjestyksenvalvojan kertauskurssilla kerrataan:
- Järjestyksenvalvojatoimintaa ohjaava lainsäädäntö
- Kansalaisten perusoikeudet
- Järjestyksenvalvojan toimialueet
- Järjestyslainmukainen järjestyksenvalvoja
- Järjestyksenvalvojan toimintaperiaatteet ja toimintaoikeudet
- Järjestyksenvalvojan tunnukset ja luvat
- Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineet
- Henkilöiden ja tavaroiden tarkastaminen
- Ensiapu ja toiminta hätätilanteissa
- Kerrataan vuorovaikutteisesti järjestyksenvalvojatyön ajankohtaiset ilmiöt
- Järjestyksenvalvontaa ohjaavan lainsäädännön kertaus
- Järjestyksenvalvojan toimivaltuuksien kertaus
- Työturvallisuus järjestyksenvalvojana
- Case - tapauksien käsittely

Koulutuksen kesto: 8h

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus

Järjestyksenvalvojan peruskurssi (40h) on suoritettava, jos haluat työskennellä järjestyksenvalvojana yleisötapahtumissa, urheilutapahtumissa, ravintoloissa, laivalla tai leirintäalueella. Lisäksi koulutamme tilauksesta järjestyksenvalvojan peruskursseja ryhmille ympäri Suomen. Järjestyksenvalvojan peruskurssin koulutusohjelma on sisäministeriön määrittelemän sisällön mukainen. Järjestyksenvalvojan tehtävissä voi toimia poliisin hyväksymä nuhteeton 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti järjestyksenvalvojan peruskurssin ja kurssikokeen


Järjestyksenvalvojakurssin sisältö:

- Järjestyksenvalvojatoimintaa ohjaava lainsäädäntö

- Kansalaisten perusoikeudet

- Järjestyksenvalvojan toimialueet

- Järjestyslainmukainen järjestyksenvalvoja

- Järjestyksenvalvojan toimintaperiaatteet ja toimintaoikeudet

- Järjestyksenvalvojan tunnukset ja luvat

- Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineet

- Henkilöiden ja tavaroiden tarkastaminen

- Ensiapu ja toiminta hätätilanteissa

- Voimakeinojen käyttö ja voimankäytön harjoittelu


Järjestyksenvalvojakurssin suorittaminen edellyttää paikallaoloa kaikkina kurssipäivinä ja mitään koulutusosiota ei voida hyväksilukea tai korvata itseopiskelulla. Järjestyksenvalvojakurssin suorittamisen jälkeen saat koulutustodistuksen, jolla voit hakea järjestyksenvalvojakorttia poliisilta.


Järjestämme kuukausittain kaikille avoimia järjestyksenvalvojakursseja, joiden ajankohdat löydät koulutuskalenteristamme. Koulutamme järjestyksenvalvojakursseja valtakunnallisesti tilauksesta asiakkaan tai Securitaksen järjestämissä tiloissa.

Fyysisen voimankäytön perusteet

Koulutus on tarkoitettu vartijoille ja järjestyksenvalvojille, jotka eivät ole suorittaneet osiota peruskoulutuksen yhteydessä. (ennen 1.1.2017 voimankäytön yleinen osa) Suorittamalla fyysisen voimankäytön perusteet -koulutuksen saat kelpoisuuden osallistua kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksiin.

Mikäli olet suorittanut voimankäytön perusteet osion järjestyksenvalvojan tai vartijan peruskoulutuksen yhteydessä, sinun ei tarvitse suorittaa osiota uudelleen, vaan voit osallistua suoraan edellä mainittuihin voimankäyttövälinekoulutuksiin.

Koulutuksen sisältö:
- lainsäädäntö ja raportointi
- fyysinen voimankäyttö
- käsirautojen käyttö
- patukan käyttö
- näyttökoe sekä kirjallinen koe

Koulutuksen kesto: 6h

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus

Koulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojille, jotka haluavat lisätä valmiuksiaan kohdata järjestyksenvalvontatehtävissä mahdollisesti esiintyviä uhka- ja väkivaltatilanteita. Koulutukseen osallistuminen edellyttää voimassaolevaa järjestyksenvalvojakorttia sekä fyysisen voimankäytön perusteiden sekä kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksen aiempaa suorittamista.

Koulutus ei anna lisävaltuuksia järjestyksenvalvojalle, mutta poliisi voi erikseen edellyttää järjestyksenvalvojilta koulutuksen suorittamista erityiseen tapahtumaan tai tilaisuuteen liittyen.


Koulutus koostuu 4 oppitunnin teoriaosiosta sekä 12 oppitunnin voimankäyttöosiosta. Koulutuksen teoriaosiossa käydään läpi järjestyksenvalvontaan liittyvää lainsäädäntöä. Voimankäyttöosiossa puolestaan opetellaan erilaisia maahanvienti- ja hallintatekniikoita sekä kerrataan voimankäyttövälineiden käyttöä.

     

Koulutuksen sisältö:

- Järjestyksenvalvojan oikeus käyttää voimakeinoja ja voimankäyttövälineiden kantaminen
- Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015)
- Tilanteeseen soveltuvan voimakeinon/voimankäyttövälineen valinta (voimankäytön ratas)
- Voimankäytöstä luopuminen
- Yleinen kiinniotto-oikeus ja muut voimankäyttötilanteet

- Voimankäyttöharjoittelu ja näyttökoe

 
Koulutuksen kesto: 16h

Kaasusumutinkoulutus vartijoille ja järjestyksenvalvojille

Koulutus on tarkoitettu vartijoille ja järjestyksenvalvojille. Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että olet suorittanut vartijan tai järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen sekä fyysisen voimankäytön perusteet -koulutuksen (ennen 1.1.2017 voimankäytön yleinen osa). Huomioithan, että ennen 1.1.2017 suoritetun järjestyksenvalvojan peruskurssin voimankäyttöharjoittelu EI vastaa fyysisen voimankäytön perusteita.

Kaasusumutinkoulutuksessa harjoitellaan käyttämään kaasusumutinta oikeaoppisesti käyttäjälle turvallisena voimankäyttövälineenä sekä kaasusumuttimen käyttöä hätävarjelutilanteessa puolustustarkoituksessa.

Koulutuksen sisältö:
- kaasusumutin voimankäyttövälineenä
- kaasusumuttimen turvallinen käsittely
- kaasusumutinta käsittelevä lainsäädäntö
- kaasusumuttimen oikeaoppinen käsittely ja kantaminen
- sumutetun henkilön ensiapu
- kaasusumuttimen esiinotto-, käsittely- ja riistonestoharjoitteet
- kirjallinen koe ja näyttökoe kaasusumuttimen käsittelytaidoista

Koulutuksen kesto: 5h

Teleskooppipatukkakoulutus vartijoille ja järjestyksenvalvojille

Koulutus on tarkoitettu vartijoille ja järjestyksenvalvojille. Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että olet suorittanut vartijan tai järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen sekä fyysisen voimankäytön perusteet -koulutuksen (ennen 1.1.2017 voimankäytön yleinen osa).

Koulutuksessa keskitytään teleskooppipatukan käyttämiseen tehokkaana voimakäyttövälineenä, tehostavana välineenä fyysisessä voimankäytössä sekä hätävarjeluperusteisena puolustusvälineenä.

Koulutuksen sisältö:
- teleskooppipatukka voimankäyttövälineenä
- teleskooppipatukkaa käsittelevä lainsäädäntö
- teleskooppipatukan huolto ja korjaaminen
- teleskooppipatukan turvallinen käyttö voimankäyttövälineenä
- teleskooppipatukan käytön harjoittelu
- kirjallinen koe ja näyttökoe teleskooppipatukan käsittelytaidoista

Koulutuksen kesto: 5h

Vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäytön kertauskoulutus

Voimankäytön kertauskoulutus on tarkoitettu vartijoille ja järjestyksenvalvojille, jotka kantavat työssään voimankäyttövälineitä. Koulutukseen osallistuminen edellyttää voimassaolevaa hyväksyntää vartijaksi tai järjestyksenvalvojaksi ja vähintään fyysisen voimankäytön perusteet -koulutuksen aiempaa suorittamista. Kertauskoulutus tulee suorittaa vuosittain.

Voimankäytön kertauskurssilla kerrataan yksilöllisesti niiden voimankäyttövälineiden käyttöä, joihin voimankäyttövälineiden kantamisoikeuden omaava henkilö on oikeutettu. Koulutamme kertauskoulutuksissa toistaiseksi ainoastaan käsirautojen, patukan, teleskooppipatukan ja kaasusumuttimen käyttöä. Ampuma-asekoulutuksen kertaus edellyttää erillisen koulutuksen suorittamista.

Koulutuksen sisältö:
- voimankäyttöä koskevan lainsäädännön kertaus
- voimankäyttövälineitä koskevan lainsäädännön kertaus
- välinekohtainen voimankäytön harjoittelu ja kertaus
- näyttökoe kaikkien kannettavien voimankäyttövälineiden osalta

Koulutuksen kesto: 8h

Paloilmoitinlaitteenhoitajan koulutus

09.10.2019 12:00 - 16:00
Vasarakatu 1, Jyväskylä

Paloilmoittimen hoitajan koulutuksessa tutustutaan paloilmoitinlaitteiston yleisiin toimintaperiaatteisiin ja koulutus antaa valmiudet toimia paloilmoittimenhoitajana


Koulutuksessa tutustutaan paloilmoitinlaitteiston yleisiin toimintaperiaatteisiin ja koulutus antaa valmiudet toimia paloilmoittimen hoitajana. Koulutuksessa käsitellään yleiset toimintamallit liittyen laitteen palo- ja vikahälytyksiin, irtikytkentöihin ja ilmoituksiin. Paloilmoitinlaitteiston tuntemus on eduksi mm. virheellisten hälytysten minimoinnissa.


Paloilmoittimen hoitajan koulutukseen sisältyy teoriaopetuksen lisäksi käytännön harjoittelua paloilmoitinlaitteella. Koulutuksen kesto on 4h.


Järjestämme kaikille suunnattuja paloilmoitinlaitteenhoitajan koulutuksia Securitaksen pääkonttorilla Helsingissä sekä tuotamme tilauksesta yrityskohtaisia koulutuksia muualle Suomeen.

Suojelujohdon ja suojeluorganisaation koulutus

Alkusammutus- ja ensiapukoulutetulla suojelujohdolla ja suojeluorganisaatiolla tulee olla tiedossaan ajantasaiset tiedot pelastussuunittelusta, työskentely-ympäristön erityispiirteistä sekä toimenpiteistä tulipalotilanteen tai muun vastaavan poikkeaman sattuessa.

Väestönsuojanhoitajan koulutus

Koulutuksessa käsitellään väestönsuojanhoitajan vastuulle kuuluvat tehtävät sekä kunnallisen ja kansallisen väestönsuojelujärjestelmän toimintaa.  Kurssi soveltuu muun muassa työpaikkojen ja asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilöstölle, isännöitsijöille ja kiinteistönhoitajille.

Koulutuksen sisältöä:
- Lainsäädännön vaatimukset ja keskeiset ohjeet väestönsuojan ylläpitämiseksi
- Vuosihuollot, tiiviyskoe ja laitteistot
- Suojan käyttöönotto ja tyhjentämissuunnitelma
- Väestönsuojan kaluston käyttö suojautumisen eri vaiheissa
- Materiaalien ja kaluston ylläpito, säilytys ja saatavuus

Koulutuksen kesto: 4h

AVEKKI - koulutus

Koulutus on tarkoitettu väkivaltatilanteiden uhassa oleville pääasiallisena kohderymänä hoitoalan työntekijät. Ennaltaehkäisystä huolimatta väkivaltatilanteet syntyvät useimmiten yllättäen. Tämän vuoksi yksittäisillä työntekijöillä tulee olla hyvät henkilökohtaiset valmiudet kohdata näitä nopeasti kehittyviä ja erittäin vaikeita, traumaattisia sekä voimia kuluttavia tilanteita.


AVEKKI-toimintaprosessi alkaa jo toimintaympäristön ja siellä asioivien henkilöiden aktiivisesta tarkkailusta, jotta mahdollisesti ilmenevä väkivallan uhka havaitaan ajoissa. Toimintaprosessi päättyy väkivallan uhan tai väkivaltaisuuden hallintaan ja sen jälkeen tapahtuvaan toiminnan päättämiseen, arvioimiseen, jälkikäsittelyyn ja tapahtuneesta oppimiseen.


AVEKKI-koulutuksessa keskeisemmiksi painopistealueiksi on valittu aggressiivisuutta ja väkivaltaa käytännössä kohtaavan yksittäisen työntekijän ryhmätyötaitojen harjaannuttaminen.


AVEKKI-toimintatapamalli ja sen toimintaprosessi tarjoaa väkivaltaisen käyttäytymisen hallinnassa tarvittavan tiedon ja osaamisen. Tavoitteena on oman yksilöllisen teoriatiedon ja käytännön osaamisen vahvistaminen sekä jo aiemmin opitun osaamisen päivittäminen. Koulutuksen kesto on 12 tuntia.


Koulutuksen sisältö:

- väkivallan uhan tai väkivallan havaitseminen

- oman tunnetilan haltuunotto

- tilanteen ja yhteistyötarpeen arviointi

- toimintatavan valinta

- intervention toteutuminen

- tarvittavat jatkotoimenpiteet

- toiminnan arviointi ja siitä oppiminen


Henkilöstön koulutukset

Yritysturvallisuuskulttuurin ja -ajattelun keskeisiä kehittämiskeinoja ovat henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistaminen vuorovaikutteisena koulutuksena. Toimeksiantajan kanssa sovitun teeman yhteydessä on luoda "me-henkeä" organisaation kaikille tasoille ja muistuttaa organisaatiota että turvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Rajoittamiskoulutus (VAUHKO)

VAUHKO vaara- ja uhkatilanteriden hallinta & kontrolli - koulutus soveltuu mainiosti käytännönläheiseksi rajoittamiskoulutukseksi hoitoalalle. Kouluttajillamme on kattava kokemus hoitoalan koulutuksista, kuten Avekki, Veth, Mapa, HFR, HTFR ja Ahha. Lisäksi ammattimainen voimankäyttö- ja henkilön kontrolliosaaminen täydentää räätälöitävää koulutussisältöä.


Mikä parasta, VAUHKO on täysin räätälöitävissä tarpeidenne mukaisesti, eli koulutus ei muodostu määrätystä tuntijakaumasta, eikä "kaikille sopivista ja velvoitteellisista sisällöistä". Toteutamme koulutuksemme turvallisuus edellä asiantuntevasti ja ammattimaisesti.

Safety Day / Turvallisuusvalmennuspäivä

Rastikoulutuksena toteutettava kokonaisvaltainen koulutuskokonaisuus mahdollistaa suurien henkilöstöryhmien kouluttamisen yhden työpäivän aikana. Yhtenäinen koulutus mahdollistaa turvallisuuosaamisen ja turvallisuusohjeiden jalkauttamisen koko henkilöstölle.


Päivään voidaan sisällyttää muun muassa seuraavia rastikoulutuksia:

- Hätäensiapu

- Alkusammutus

- Työturvallisuusluento

- Paloturvallisuusluento

- Yleinen turvallisuusluento

- Väestönsuojan hoitajan koulutus

- Uhkatilanteiden hallintakoulutusToimialakohtainen turvallisuuskoulutus

Turvallisuus on tunnetila joka myös koetaan yksilöllisesti. Vuorovaikutteinen ja teoriapainotteinen turvallisuustietoisuuskoulutus yhdistää henkilöstön "me-henkeä" ja turvallisuusajattelua antaen erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoisia toimintamalleja työpaikan turvallisuusasioissa sisältäen vaihtoehtoisia teemoja esimerkiksi lainsäädännöstä, tietoturvallisuudesta, rikosturvallisuudesta, omavalvonnasta, hävikintorjunnasta, yms...

Vaara- ja uhkatilanteiden hallinta & kontrolli (VAUHKO)

VAUHKO on toimialakohtaisesti räätälöitävä vaara- ja uhkatilanteiden hallintaan sekä kontrollointiin kehitetty Securitaksen oma koulutusohjelma. Koulutus räätälöidään toimeksiantajan tahtotilan ja kohderyhmän työympäristön asettamien tarpeiden mukaisesti. Sisältö on kokonaisuudessaan muokattavissa esimerkiksi hoitoalan, turvallisuusalan ja palvelualan työtehtäviä silmälläpitäen.


Koulutuksen tavoitteet:

- Antaa perusvalmiudet kohdata aggressiivisesti käyttäytyvä asikas.

- Yhtenäistää työyhteisön käytäntöjä sekä toimintamalleja vaara ja uhkatilanteissa.

- Tarjota vaihtoehtoiset toimintamallit vaara- ja uhkatilanteisiin: etäisyyden säilyttäminen, irroittautuminen ja puolustautumin, hyökkääjän hallittu rajoittaminen, apua paikalle tai pakoon tilanteesta.

Itsepuolustuskurssi

Itsepuolustuskoulutuksissa käymme läpi yleisimpiä uhka- ja vaaratilanteita sekä niissä toimimista. Koulutuksessa opetellaan uhkatilanteiden tunnistamista ja välttämistä, uhkaavan henkilön kohtaamista sekä uhkaan reagoimista.

 

Koulutuksen tavoitteet:

- Antaa perusvalmiudet kohdata aggressiivisesti käyttäytyvä henkilö.

- Tarjota vaihtoehtoiset toimintamallit uhkatilanteisiin.

 

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee pääpiirteittäin erilaisten uhkaavien henkilöiden päätyypit, uhkatilanteiden ennaltaehkäisyn, erilaisten päihteiden vaikutuksen ihmiseen, uhkatilanteiden etenemisen, uhkaavan henkilön puhuttamisen sekä tietää keinoja, joilla uhkatilanteista pääsee tarvittaessa pois.

Kaasusumutinkoulutus yksityishenkilöille/muille ammattiryhmille

Koulutus on tarkoitettu yksityishenkilöille sekä muiden kuin turvallisuusalan ammattiryhmien edustajille. Kaasusumuttimen kantamiseen tulee aina hakea lupaa poliisilta. Luvan saamisen edellytyksenä on, että henkilö on perehtynyt kaasusumuttimen käsittelyyn. Koulutuksissamme saat riittävän osaamisen kaasusumuttimen käytöstä sekä todistuksen liitettäväksi poliisille toimitettavaan lupahakemukseen. Suosittelemme selvittämään ennen koulutukseen ilmoittautumista, että osallistujalla on edellytykset saada lupa kaasusumuttimen kantamiseen.

Yksityishenkilöt ja muiden ammattiryhmien edustajat (esimerkiksi taksinkuljettajat, konduktöörit, lipuntarkastajat, yksin työskentelevät) voivat osallistua kaasusumutinkoulutukseen perustellusta syystä ilman ennakkokoulutusvaatimuksia tai aiempaa kokemusta voimankäytöstä. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi viranomaisen suositus tai työympäristö, johon kohdistuu jatkuvaa väkivallan uhkaa.

Koulutuksen sisältö:
- kaasusumuttimen turvallinen käsittely
- kaasusumutinta käsittelevä lainsäädäntö
- kaasusumuttimen oikeaoppinen käsittely ja kantaminen
- sumutetun henkilön ensiapu
- kaasusumuttimen esiinotto-, käsittely- ja riistonestoharjoitteet

Defibrillaattorikoulutus

Sairaskohtauksessa nopeasti aloitetulla ensiavulla voidaan pelastaa ihmishenkiä. Defibrillaattorit eli sydäniskurit ovat yleistyneet ja laitteita löytyy usein julkisista tiloista, kauppakeskuksista, hotelleista, viihdekeskuksista ja työpaikoilta. Defibrillaattorin hankinta on järkevää myös työpaikalle, jolloin sydämen pysäyttävään rytmihäiriöön saadaan nopein ja ainoa mahdollinen hoito joka on edellytys henkilön toipumiselle.


Defibrillaattorin käyttöosaamisesta on saatu lukuisia kokemuksia hengenpelastamisesta ympäri Suomen. Kahden tunnin mittaisesta koulutuksesta on pelkkää hyötyä yhteisölle. Koulutus sisältää puhallus-paineluelvytyksen kertauksen ja defibrillaattorikoulutuksen. Laitteen käyttökoulutuksella saadaan madallutettua sen käyttöönottoa ensiaputilanteessa ja tuomalla varmuutta auttajien toimintaa.


Defibrillaattorikoulutuksia järjestetään koulutuskokonaisuuden ja sovitun mukaan yritysturvallisuuskoulutuksissa. Koulutuksen kesto sovitaan erikseen asiakkaan kanssa.


Ensiapukoulutus 8-16 h

Ensiapukurssin tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa. Kurssin ohjelma painottuu käytännön harjoitteluun. Ensiapukoulutuksessa opittuja käytännön perustietoja ja – taitoja on mahdollisuus ylläpitää osallistumalla säännöllisesti Hätäensiapukurssille.


Kurssin sisältöä:

- Toiminta ensiaputilanteessa (uskallus toimia, johtajuus, potilaan kohtaaminen, tilannearvio, oma turvallisuus)

- Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten

- Hätäilmoituksen tekeminen

- Tajuttomuus, elottomuus ja peruselvytys

- Yleisimmät vakavat sairauskohtaukset

- Toiminta sairauskohtauksissa

- Verenvuodon tyrehdyttäminen, sokin ehkäisy

- Hengitysteiden avaaminen

- Vierasesineen poisto hengitysteistä

- Käytännön harjoituksia


Koulutuskieli: suomi, englanti

Suoritetusta koulutuksesta on mahdollisuus hankkia Securitaksen (tai kouluttajasta riippuen SPR:n) Ensiapukortti.


Koulutuksen kesto: 8 -16 tuntia

Hätäensiapukoulutus 2-4 h

Koulutus on lähtökohtaisesti suunniteltu yritysten sisäisiin koulutuksiin.


Hätäensiapukurssin tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa eli antaa henkeä pelastavaa ensiapua. Kurssin ohjelma painottuu käytännön harjoitteluun. Hätäensiapukurssi soveltuu myös säännölliseksi kertaukseksi käytännön perustietojen ja – taitojen ylläpitämisessä.


Koulutuskieli: suomi, englanti


Suoritetusta koulutuksesta on mahdollisuus hankkia Securitaksen (tai kouluttajasta riippuen SPR:n) Hätäensiapukortti.


Koulutuksen kesto: 2 tuntia

 

Tulityökorttikoulutus

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassaoleva tulityökortti. Tulityökortin saamiseksi on suoritettava tulityökorttikoulutus.

Koulutuksen tavoitteena on, että tulityöntekijä tietää ja tuntee tulitöiden vaarat sekä tulitöihin liittyvän ohjeistuksen ja lupakäytännön. Koulutuksessa painottuvat vahinkojen ennaltaehkäisy ja vahinkotilanteiden oikea hoitaminen. Koulutuksen jälkeen tulityön tekijällä on perusteet tehdä tarvittavat tulitöiden turvatoimenpiteet ja hän hallitsee alkusammutuksen perusteet.

Uudet tulityökortit ovat voimassa 5 vuotta. Korttia ei voi uusia ilman koulutusta. Kurssin pituus on 8 tuntia.


Kurssin sisältö:

- tulityövahingot

- suojeluohjeet

- vastuut

- vaaratekijät

- toiminta onnettomuuksien sattuessa

- sammutusharjoitukset

- koe

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutuksen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta ja vähentää työtapaturmia työpaikoilla antamalla perustietoa työsuojelusta ja valmiuksia laadukkaaseen perehdyttämiseen. Koulutus edesauttaa myös käytännön yhteistoimintaa työn tilaajan ja sen tekijöiden välillä.

Järjestämme avoimia työturvallisuuskorttikursseja kuukausittain. Lisäksi toteutamme myös tilauksesta kursseja kaikkialle Suomeen.

Avoimissa työturvallisuuskorttikoulutuksissamme ei lisätä enää muita kuluja, kuten kortin tilaus- tai oppimateriaalikuluja, hintaan vaan ne sisältyvät ilmoitettuun teoriakoulutuksen hintaan.

Koulutus on Työturvallisuuskeskuksen hyväksymän koulutussisällön mukainen. Koulutuksen ja kurssikokeen läpäisseelle myönnetään työturvallisuuskortti, joka on voimassa kerrallaan viisi vuotta, jonka jälkeen työturvallisuuskorttikoulutus tulee suorittaa uudelleen. Erillistä työturvallisuuskortin kertauskoulutusta ei enää järjestetä.

Koulutuksen sisältö:
- työtapaturmien torjunta
- yleisohjeet
- keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta
- yhteistoiminta työpaikalla
- varautuminen onnettomuustilanteisiin


Koulutuksen kesto: 8h

Alkusammutusharjoitukset

Koulutus keskittyy arjen paloturvallisuuteen ja siihen, miten tulipaloja voidaan työ- ja kotioloissa ehkäistä ja sammuttaa. Harjoituksen aluksi käydään läpi viranomaisten ohjeistuksia liittyen kotien ja kiinteistöjen paloturvallisuuteen.


Lyhyen teoriaosuuden pohjalta siirrytään alkusammutusharjoituksiin. Harjoituksen pääpaino on käytännön harjoittelussa, jossa kaikki osallistujat pääsevät turvallisesti harjoittelemaan alkusammutusta.


Harjoituksen kesto: sovittavissa koulutuksessa käytävien asioiden ja osallistujamäärän mukaan

Alkusammutuskorttikoulutus

Securitas järjestää alkusammutuskoulutuksia valtakunnallisesti asiakkaan tiloissa tai Securitaksen järjestämissä tiloissa. Voit osallistua avoimeen koulutukseen tai tilata ryhmällesi oman alkusammutuskurssin.

Alkusammutuskorttikoulutukseen osallistuminen on yrityksille tehokas keino toteuttaa omatoimista varautumista ja vähentää tulipalosta johtuvia vahinkoja. Koulutettu ja valveutunut henkilökunta osaa koulutuksen jälkeen sammuttaa palonalut tehokkaasti ja turvallisesti.


Merkkinä suoritetusta koulutuksesta on mahdollisuus hankkia Securitaksen Alkusammutuskortti.

Kortin voimassaoloaika: 5 vuotta päiväyksestä

Koulutuksen kesto: 2 tuntia

Alkusammutuskoulutus Palosimulaattorilla

Palosimulaattorilla saadaan luotua turvallisesti ja edullisesti pienryhmissä (max. 5hlö) alkusammutuskoulutus riippumatta työyhteisön tai koulutuksen osallistujien lukumäärästä. Simulaattorissa osallistujat pääsevät harjoittelemaan sammutuspeitteen ja ensisammuttimien käyttöä erilaisissa ympäristöissä. Koulutus tapahtuu asiantuntijan johdolla palosimulaattorissa siten, että kaikki osanottajat pääsevät kokeilemaan mm. liekkien sammuttamista alkusammuttimella sekä rasvapalon sammuttamista tukahduttamalla.


Ennakkojärjestelyitä ei tarvita, sammutusharjoittelu tapahtuu konttimaisessa palosimulaattorissa, joka tuodaan paikalle ajoneuvolla. Alkusammutusta harjoitellaan pienryhmissä, joten koulutus ei ajallisesti sido koko työyhteisöä kuin pienryhmän kerrallaan n.20min harjoitteluun alkusammutuksen osalta.


Palosimulaattorissa tapahtuvan alkusammutusharjoittelun saa myös osaksi Safety Day-turvallisuusvalmennuspäivää, jolloin alkusammutusta harjoitellaan yhtenä rastina useista.Koulutuskieli: suomi, englanti


Suoritetusta koulutuksesta on mahdollisuus hankkia Securitaksen Alkusammutuskortti.


Harjoituksen kesto: sovittavissa koulutuksessa käytävien asioiden ja osallistujamäärän mukaa