Yksityinen turvallisuusala

Yksityisen turvallisuusalan lupakoulutuksiin kuuluvat järjestyksenvalvojan ja vartijan peruskoulutukset sekä turvallisuusalan tehtävissä työskentelevien voimankäyttökoulutukset.

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus

Järjestyksenvalvojan peruskurssi (40h) on suoritettava, jos haluat työskennellä esimerkiksi järjestyksenvalvojana yleisötapahtumissa, urheilutapahtumissa, ravintoloissa, laivalla tai leirintäalueella. Lisäksi koulutamme tilauksesta järjestyksenvalvojan peruskursseja ryhmille ympäri Suomen. Järjestyksenvalvojan peruskurssin koulutusohjelma on sisäministeriön määrittelemän sisällön mukainen. Järjestyksenvalvojan tehtävissä voi toimia poliisin hyväksymä nuhteeton 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti järjestyksenvalvojan peruskurssin ja kurssikokeen

Järjestyksenvalvojakurssin sisältö:

    - Järjestyksenvalvojatoimintaa ohjaava lainsäädäntö
    - Perusoikeudet
    - Järjestyksenvalvojan toimialueet
    - Poliisin ja rajavartiolaitoksen avuksi asetettu järjestyksenvalvoja
    - Järjestyksenvalvojan toimintaperiaatteet ja toimintaoikeudet
    - Järjestyksenvalvojan tunnukset ja luvat
    - Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineet
    - Henkilöiden ja tavaroiden tarkastaminen
    - Ensiapu ja toiminta hätätilanteissa
    - Voimakeinojen käyttö ja voimankäytön harjoittelu

Järjestyksenvalvojakurssin suorittaminen edellyttää paikallaoloa kaikkina kurssipäivinä ja mitään koulutusosiota ei voida hyväksilukea tai korvata itseopiskelulla. Järjestyksenvalvojakurssin suorittamisen jälkeen saat koulutustodistuksen, jolla voit hakea järjestyksenvalvojakorttia poliisilta.

Järjestämme kuukausittain kaikille avoimia järjestyksenvalvojakursseja, joiden ajankohdat löydät koulutuskalenteristamme. Koulutamme järjestyksenvalvojakursseja valtakunnallisesti tilauksesta asiakkaan tai Securitaksen järjestämissä tiloissa.

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus

Koulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojakortin omaaville henkilöille, jotka ovat uusimassa järjestyksenvalvojaksi hyväksymistään. Järjestämme säännöllisesti avoimia järjestyksenvalvojakursseja, joiden ajankohdat löydät koulutuskalenteristamme. Lisäksi koulutamme tilauksesta järjestyksenvalvojakursseja ryhmille ympäri Suomen.

Järjestyksenvalvojan kertauskurssille (8 h) voidaan hakeutua kuusi kuukautta ennen aikaisemman järjestyksenvalvojanhyväksynnän päättymistä.

Huomioithan, että ennen 1.3.2007 suoritettu peruskoulutus on vanhentunut. Jos korttisi voimassaolo ehtii päättyä ennen uuden hyväksynnän hakemista, sinun tulee suorittaa peruskoulutus uudelleen. Uudemmat peruskoulutukset (32h-40h) eivät vanhene.

Järjestyksenvalvojan kertauskurssi on pakollinen uutta hyväksyntää haettaessa paikallispoliisilta. Uuden järjestyksenvalvojakortin edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu järjestyksenvalvojan kertauskurssin suorittaminen.

Järjestyksenvalvojan kertauskurssilla kerrataan:
- Järjestyksenvalvojatoimintaa ohjaava lainsäädäntö
- Perusoikeudet
- Järjestyksenvalvojan toimialueet
- Poliisin ja rajavartiolaitoksen avuksi asetettu järjestyksenvalvoja
- Järjestyksenvalvojan toimintaperiaatteet ja toimintaoikeudet
- Järjestyksenvalvojan tunnukset ja luvat
- Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineet
- Henkilöiden ja tavaroiden tarkastaminen
- Ensiapu ja toiminta hätätilanteissa
- Kerrataan vuorovaikutteisesti järjestyksenvalvojatyön ajankohtaiset ilmiöt
- Järjestyksenvalvontaa ohjaavan lainsäädännön kertaus
- Järjestyksenvalvojan toimivaltuuksien kertaus
- Työturvallisuus järjestyksenvalvojana
- Case - tapauksien käsittely

Koulutuksen kesto: 8h

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus

Koulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojille, jotka haluavat lisätä valmiuksiaan kohdata järjestyksenvalvontatehtävissä mahdollisesti esiintyviä uhka- ja väkivaltatilanteita. Koulutukseen osallistuminen edellyttää voimassaolevaa järjestyksenvalvojakorttia sekä fyysisen voimankäytön perusteiden sekä kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksen aiempaa suorittamista.

Koulutus ei anna lisävaltuuksia järjestyksenvalvojalle, mutta poliisi voi erikseen edellyttää järjestyksenvalvojilta koulutuksen suorittamista erityiseen tapahtumaan tai tilaisuuteen liittyen.

Koulutus koostuu 4 oppitunnin teoriaosiosta sekä 12 oppitunnin voimankäyttöosiosta. Koulutuksen teoriaosiossa käydään läpi järjestyksenvalvontaan liittyvää lainsäädäntöä. Voimankäyttöosiossa puolestaan opetellaan erilaisia maahanvienti- ja hallintatekniikoita sekä kerrataan voimankäyttövälineiden käyttöä.

Koulutuksen kesto: 16 tuntia

Kaasusumutinkoulutus vartijoille ja järjestyksenvalvojille

Koulutus on tarkoitettu vartijoille ja järjestyksenvalvojille. Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että olet suorittanut vartijan tai järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen sekä fyysisen voimankäytön perusteet -koulutuksen (ennen 1.1.2017 voimankäytön yleinen osa). Huomioithan, että ennen 1.1.2017 suoritetun järjestyksenvalvojan peruskurssin voimankäyttöharjoittelu EI vastaa fyysisen voimankäytön perusteita.

Kaasusumutinkoulutuksessa harjoitellaan käyttämään kaasusumutinta oikeaoppisesti käyttäjälle turvallisena voimankäyttövälineenä sekä kaasusumuttimen käyttöä hätävarjelutilanteessa puolustustarkoituksessa.

Koulutuksen kesto: 5 tuntia

Teleskooppipatukkakoulutus vartijoille ja järjestyksenvalvojille

Koulutus on tarkoitettu vartijoille ja järjestyksenvalvojille. Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että olet suorittanut vartijan tai järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen sekä fyysisen voimankäytön perusteet -koulutuksen (ennen 1.1.2017 voimankäytön yleinen osa).

Koulutuksessa keskitytään teleskooppipatukan käyttämiseen tehokkaana voimakäyttövälineenä, tehostavana välineenä fyysisessä voimankäytössä sekä hätävarjeluperusteisena puolustusvälineenä.

Koulutuksen kesto: 5 tuntia

Fyysisen voimankäytön perusteet

Koulutus on tarkoitettu vartijoille ja järjestyksenvalvojille, jotka eivät ole suorittaneet osiota peruskoulutuksen yhteydessä. (ennen 1.1.2017 voimankäytön yleinen osa) Suorittamalla fyysisen voimankäytön perusteet -koulutuksen saat kelpoisuuden osallistua kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksiin.

Mikäli olet suorittanut voimankäytön perusteet osion järjestyksenvalvojan tai vartijan peruskoulutuksen yhteydessä, sinun ei tarvitse suorittaa osiota uudelleen, vaan voit osallistua suoraan edellä mainittuihin voimankäyttövälinekoulutuksiin.

Koulutuksen kesto: 6 tuntia

Vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäytön kertauskoulutus

Voimankäytön kertauskoulutus on tarkoitettu vartijoille ja järjestyksenvalvojille, jotka kantavat työssään voimankäyttövälineitä. Koulutukseen osallistuminen edellyttää voimassaolevaa hyväksyntää vartijaksi tai järjestyksenvalvojaksi ja vähintään fyysisen voimankäytön perusteet -koulutuksen aiempaa suorittamista. Kertauskoulutus tulee suorittaa vuosittain.

Voimankäytön kertauskurssilla kerrataan yksilöllisesti niiden voimankäyttövälineiden käyttöä, joihin voimankäyttövälineiden kantamisoikeuden omaava henkilö on oikeutettu. Koulutamme kertauskoulutuksissa toistaiseksi ainoastaan käsirautojen, patukan, teleskooppipatukan ja kaasusumuttimen käyttöä. Ampuma-asekoulutuksen kertaus edellyttää erillisen koulutuksen suorittamista.

Koulutuksen kesto: 8 tuntia

Vartijakoulutukset

Vartijana työskentely edellyttää vartijan koulutuksen suorittamista sekä poliisiviranomaisen myöntämää vartijakorttia.

Vartijana voi työskennellä 18 - 67-vuotias henkilö, joka tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva. Henkilön tulee suorittaa hyväksytysti tehtävän edellyttämä vartijan koulutus.

Vartijan peruskoulutus (120 tuntia) muodostuu väliaikaisen vartijan koulutuksesta (40 tuntia) sekä vartijan koulutuksesta (80 tuntia), jotka ovat myös osa turvallisuusalan ammattitutkintoa.

Väliaikainen vartijakortti voidaan myöntää väliaikaisen vartijan koulutuksen suorittamisen jälkeen, jolloin henkilö voi toimia vartijana enintään neljä kuukautta. Varsinainen vartijakortti voidaan myöntää, kun henkilö on suorittanut väliaikaisen vartijan koulutuksen sekä vartijan koulutuksen. Vakinainen vartijakortti on voimassa 5 vuotta.

Vartijakoulutusta järjestävät Securitaksen lisäksi ammatillista aikuiskoulutusta tarjoavat oppilaitokset.