Paloturvallisuus

   

Securitas tuottaa ammattimaisesti paloturvallisuuteen liittyvät asiantuntijapalvelut, suunnitelmat, koulutukset ja harjoitukset.


Kysy kiinteistöösi myös palo- ja pelastusturvallisuuden kokonaisratkaisua, jossa Securitaksen asiantuntijat huolehtivat kaikista lakivelvoitteisista suunnitelmista, koulutuksista ja harjoituksista.

    

Alkusammutusharjoitukset


Alkusammutuskorttikoulutus

Securitas järjestää alkusammutuskoulutuksia valtakunnallisesti asiakkaan tiloissa tai Securitaksen järjestämissä tiloissa. Voit osallistua avoimeen koulutukseen tai tilata ryhmällesi oman alkusammutuskurssin. Alkusammutuskorttikoulutukseen osallistuminen on yrityksille tehokas keino toteuttaa omatoimista varautumista ja vähentää tulipalosta johtuvia vahinkoja. Koulutettu ja valveutunut henkilökunta osaa koultuksen jälkeen sammuttaa palonalut tehokkaasti ja turvallisesti.


2 h kestoisen alkusammutuskorttikoulutuksen suorittaneelle myönnetään alkusammutuskortti todisteeksi ammattitaidon osoittamisesta. Alkusammutuskortti on voimassa 5 vuotta päiväyksestä.

Alkusammutuskoulutus Palosimulaattorilla


Evakuointiharjoitus

Evakuointiharjoituksessa testataan ja harjoitellaan tilojen evakuointia osastoittain esimerkiksi hoitokoti- ja sairaalaympäristössä. Milloin olette viimeksi harjoitelleet toimintaa hätätilanteessa? Tietävätkö kaikki työntekijät omat tehtävänsä ja toimivatko suunnitellut toimintamallit myös käytännössä, kun kaikki tapahtuu yllättäen? Toteutamme evakuointiharjoituksia, joiden avulla toimintaa voidaan harjoitella todentuntuisesti, mutta turvallisesti.


Selkeä toteutus

Asiantuntijamme johtaa harjoituksen ja huolehtii käytännön järjestelyistä. Harjoitus arvioidaan tehtävään perehdytettyjen tarkkailijoidemme toimesta ja siitä kootaan sähköisesti palaute osallistujilta. Koostamme havaintojen ja palautteen pohjalta selkeän kirjallisen yhteenvedon parannusehdotuksineen.


Todenmukaisesti

Evakuointiharjoituksessa käytetään samoja menettelytapoja ja apuvälineitä kuin todellisessa tilanteessa. Tavoitteena on harjoittaa kiinteistön henkilöstöä ja suojelujohtoa tuntemaan toiminta onnettomuustilanteessa. Henkilöstö oppii samalla tiedostamaan työpaikkansa turvallisuusriskejä ja suojeluorganisaation valmiudet johtamiseen paranevat.


Henkilökunta avainasemassa

Henkilökunnalla on tärkeä rooli potilaiden siirtämisessä turvaan vaara-alueelta. Harjoituksessa huomioidaan viranomaisten asettamat aikarajat evakuoinnille. Huone on saatava tyhjennettyä 2-3 minuutissa ja palo-osasto 15 minuutissa.


Kertaamalla osaajaksi

Kokemuksemme mukaan hyödyllisintä on toteuttaa useamman harjoituksen kokonaisuus. Monesti ensimmäinen kerta on osallistujille asioiden opettelua. Samalla paljastuvat mahdolliset kehityskohteet. Toistamalla harjoitus sen vaikeusastetta lisäten saadaan toimintaa kehitettyä yhä varmemmaksi ja sujuvammaksi.

Paloilmoitinlaitteenhoitajan koulutus

Paloilmoittimen hoitajan koulutuksessa tutustutaan paloilmoitinlaitteiston yleisiin toimintaperiaatteisiin ja koulutus antaa valmiudet toimia paloilmoittimenhoitajana


Koulutuksessa tutustutaan paloilmoitinlaitteiston yleisiin toimintaperiaatteisiin ja koulutus antaa valmiudet toimia paloilmoittimen hoitajana. Koulutuksessa käsitellään yleiset toimintamallit liittyen laitteen palo- ja vikahälytyksiin, irtikytkentöihin ja ilmoituksiin. Paloilmoitinlaitteiston tuntemus on eduksi mm. virheellisten hälytysten minimoinnissa.


Paloilmoittimen hoitajan koulutukseen sisältyy teoriaopetuksen lisäksi käytännön harjoittelua paloilmoitinlaitteella. Koulutuksen kesto on 4h.


Järjestämme kaikille suunnattuja paloilmoitinlaitteenhoitajan koulutuksia Securitaksen pääkonttorilla Helsingissä sekä tuotamme tilauksesta yrityskohtaisia koulutuksia muualle Suomeen.

Poistumisharjoitus

Poistumisharjoituksessa harjoitellaan osana omatoimista varautumisvelvollisuutta turvallista, ohjattua sekä hallitua poistumista kiinteistöstä sekä hätäpoistumisteiden / vaihtoehtoisten poistumisteiden oikeaoppista käyttöä palokellojen soidessa.


Poistumisharjoituksesta voidaan ilmoittaa osallistujille etukäteen tai järjestää yllätyksellisesti. Poistumisharjoituksiimme kuuluu aina palaute- / koulutustilaisuus suojeluorganisaatiolle ja kirjallinen raportointi

Sisällesuojautumisharjoitus

Sisällesuojautumisharjoitus on osana pelastuslain tarkoittamaa omatoimista varautumista toteutettava harjoitus, jossa harjoitellaan suojautumista sisätiloihin jonkin ulkopuolisen vaara- tai uhkatilanteen vuoksi. Kyseessä voi olla esimerkiksi väkivallan uhka, säteilyvaara, ilmansaasteet. Harjoituksessa henkilöstö oppii tiedostamaan työpaikkansa turvallisuusriskejä ja suojeluorganisaation valmiudet tilannejohtamiseen paranevat.


Sisällesuojautumisharjoituksiimme sisältyy:

- Suunnittelu, käytännön järjestelyt ja johtaminen asiantuntijamme toimesta

- Havainnointi koulutettujen tarkkailijoidemme toimesta

- Osallistujapalautteen keräys sähköisellä palautekyselyllä

- Kirjallinen yhteenvetoraportti kehitysehdotuksineen

- Palautetilaisuus osallistujille


Harjoitukset voidaan toteuttaa yksittäisinä tai kokonaisuutena sovitun aikavälin sisällä. Suojeluorganisaatiolta kuluu harjoitukseen aikaa yhdestä kahteen tuntia ja muulla henkilöstöllä noin 20 minuuttia.

Suojelujohdon ja suojeluorganisaation koulutus

Alkusammutus- ja ensiapukoulutetulla suojelujohdolla ja suojeluorganisaatiolla tulee olla tiedossaan ajantasaiset tiedot pelastussuunittelusta, työskentely-ympäristön erityispiirteistä sekä toimenpiteistä tulipalotilanteen tai muun vastaavan poikkeaman sattuessa.

Väestönsuojanhoitajan koulutus

Koulutuksessa käsitellään väestönsuojanhoitajan vastuulle kuuluvat tehtävät sekä kunnallisen ja kansallisen väestönsuojelujärjestelmän toimintaa.  Kurssi soveltuu muun muassa työpaikkojen ja asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilöstölle, isännöitsijöille ja kiinteistönhoitajille.

Koulutuksen sisältöä:
- Lainsäädännön vaatimukset ja keskeiset ohjeet väestönsuojan ylläpitämiseksi
- Vuosihuollot, tiiviyskoe ja laitteistot
- Suojan käyttöönotto ja tyhjentämissuunnitelma
- Väestönsuojan kaluston käyttö suojautumisen eri vaiheissa
- Materiaalien ja kaluston ylläpito, säilytys ja saatavuus

Koulutuksen kesto: 4h