Tunkeutumistestaus

Tunkeutumisanalyysissa asiantuntijamme saapuvat asiakkaan toimialueelle virka-aikana ja yrittävät päästä liikkumaan toimitiloissa ilman kulkuoikeuksia ja saattajaa. Tunkeutumisen yhteydessä yritetään päästä käsiksi esimerkiksi luottamuksellisiin materiaaleihin sekä etsitään pääsyä tiloihin, joihin kulkua on rajoitettu.

Tunkeutumisessa hyödynnetään henkilöiden turvallisuustietoisuuden tasoa, rutiineja sekä teknisen valvonnan heikkouksia.

Turvakartoitus

Asiantuntijamme suorittaa asiakkaan toimitiloissa turvallisuuskävelyn tarkistuslistan kanssa havainnoiden turvallisuuspuutteita, kehityskohtia sekä kunnossa olevia turvallisuusjärjestelyitä. Turvallisuuskävely ja kehityskohteet raportoidaan kirjallisesti.

Turvallisuusauditointi

Yritysturvallisuuden osa-alueiden mukaan rajattavissa oleva ja kattava kokonaistarkastelu turvallisuuden nykytilaan kehitysehdotuksineen.