Onnettomuustilanneharjoitukset

Varautuminen mahdollisiin onnettomuuksiin alkaa riskienarvioinnista ja suunnittelusta. Sen jälkeen turvallisuusohjeistukset koulutetaan henkilöstölle ja toimintaa harjoitellaan käytännössä. Jotta oikeat toimintamallit löytyvät myös poikkeustilanteessa, turvallisuustoimintaa on harjoiteltava myös käytännössä.

Poistumisharjoitus

Poistumisharjoitukset ovat osa pelastuslain edellyttämää omatoimista varautumista.  Poistumisharjoituksessa testataan ja harjoitellaan turvallisesti sekä ohjatusti henkilöstön evakuoimista kiinteistöstä hätäpoistumisteitä käyttäen.

Poistumisharjoituksiimme kuuluu aina palautetilaisuus suojeluorganisaatiolle sekä kirjallinen raportointi. Ennen harjoitusta suositellaan toteutettavaksi myös pelastussuunnitelman perehdytyskoulutus vähintään suojeluorganisaatiolle.

Sisällesuojautumisharjoitus

Sisällesuojautumisharjoitus on osana pelastuslain tarkoittamaa omatoimista varautumista toteutettava harjoitus, jossa harjoitellaan suojautumista sisätiloihin jonkin ulkopuolisen vaara- tai uhkatilanteen vuoksi. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi väkivallan uhka tai lähiympäristössä tapahtunut vaarallisen aineen onnettomuus.

Harjoituksessa henkilöstö oppii tiedostamaan työpaikkansa turvallisuusriskejä ja suojeluorganisaation valmiudet tilannejohtamiseen paranevat. Harjoituksesta tehdään aina kirjallinen yhteenvetoraportti kehitysehdotuksineen.

Evakuointiharjoitus

Evakuointiharjoituksessa testataan ja harjoitellaan tilojen evakuointia osastoittain esimerkiksi hoitokoti- ja sairaalaympäristössä. Evakuointiharjoituksella pyritään varmistamaan, että henkilöstö tietää omat tehtävänsä ja osaa käyttää suunniteltuja toimintamalleja yllättävän tilanteen sattuessa. Harjoituksesta koostetaan palaute ja tulokset raportoidaan kehitysehdotuksineen.