Itsepuolustus ja hätävarjelu

Myös muut kuin turvallisuusalan ammattilaiset kohtaavat työssään tai vapaa-ajalla uhkaavia tilanteita. Itsepuolustukseen ja hätävarjeluun liittyvät koulutukset on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat lisätä valmiuksiaan toimia uhkaavissa tilanteissa.

Kaasusumutinkoulutus yksityishenkilöille/muille ammattiryhmille

Koulutus on tarkoitettu yksityishenkilöille sekä muiden kuin turvallisuusalan ammattiryhmien edustajille. Kaasusumuttimen kantamiseen tulee aina hakea lupaa poliisilta. Luvan saamisen edellytyksenä on, että henkilö on perehtynyt kaasusumuttimen käsittelyyn. Koulutuksissamme saat riittävän osaamisen kaasusumuttimen käytöstä sekä todistuksen liitettäväksi poliisille toimitettavaan lupahakemukseen. Suosittelemme selvittämään ennen koulutukseen ilmoittautumista, että osallistujalla on edellytykset saada lupa kaasusumuttimen kantamiseen.

Yksityishenkilöt ja muiden ammattiryhmien edustajat (esimerkiksi taksinkuljettajat, konduktöörit, lipuntarkastajat, yksin työskentelevät) voivat osallistua kaasusumutinkoulutukseen perustellusta syystä ilman ennakkokoulutusvaatimuksia tai aiempaa kokemusta voimankäytöstä. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi viranomaisen suositus tai työympäristö, johon kohdistuu jatkuvaa väkivallan uhkaa.

Koulutuksen sisältö:
- kaasusumuttimen turvallinen käsittely
- kaasusumutinta käsittelevä lainsäädäntö
- kaasusumuttimen oikeaoppinen käsittely ja kantaminen
- sumutetun henkilön ensiapu
- kaasusumuttimen esiinotto-, käsittely- ja riistonestoharjoitteet

Itsepuolustuskurssi

Itsepuolustuskoulutuksissa käymme läpi yleisimpiä uhka- ja vaaratilanteita sekä niissä toimimista. Koulutuksessa opetellaan uhkatilanteiden tunnistamista ja välttämistä, uhkaavan henkilön kohtaamista sekä uhkaan reagoimista.

Koulutuksen tavoitteet:
- Antaa perusvalmiudet kohdata aggressiivisesti käyttäytyvä henkilö.
- Tarjota vaihtoehtoiset toimintamallit uhkatilanteisiin.

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee pääpiirteittäin erilaisten uhkaavien henkilöiden päätyypit, uhkatilanteiden ennaltaehkäisyn, erilaisten päihteiden vaikutuksen ihmiseen, uhkatilanteiden etenemisen, uhkaavan henkilön puhuttamisen sekä tietää keinoja, joilla uhkatilanteista pääsee tarvittaessa pois.