Yritysturvallisuuskoulutukset


Johdatus yritysturvallisuuteen

Esimiehille kohdistettu, räätälöity koulutus yritys- ja organisaatioturvallisuuteen liittyvistä asioista sisältäen orientaation mm. palo-, poistumis- tieto-, rikos- ja toimitilaturvallisuuteen sekä uhkatilanteiden hallintaan. 

Riskienhallintakoulutus

Koulutuksessa käydään läpi riskienhallinnan perusteet, kuten riskienhallintaprosessin vaiheet organisaatiossa. Koulutuksessa opetellaan tunnistamaan organisaation toimintaan vaikuttavia riskejä, arvioimaan niiden merkittävyyttä toiminnalle sekä valitsemaan sopivat hallintamenetelmät kartoitetuille riskeille.

Tietoturvallisuuskoulutus

Mitä on suojattava tieto ja miten sitä suojataan? Koulutuksessa keskitytään hallinnollisen tietoturvallisuuden yleisiin toimintamalleihin, joilla ohjataan organisaation tietoturvallisia työskentelytapoja. Koulutuksessa käydään läpi tietoturvallisuuden perusteet tiedon säilyttämisen, käsittelyn ja tuhoamisen osalta.