Voimankäyttö

 

Voimankäytön koulutukset ovat avoimia vartijoille ja järjestyksenvalvojille. Lisäksi järjestämme kaasusumutinkoulutuksia muiden ammattiryhmien edustajille sekä yksityishenkilöille.


Kaikki tulevat kurssit löydät kurssihaulla tai Avoimet kurssit -sivulta. Tilauksesta järjestämme koulutuksia kaikkialle Suomeen. Voit tehdä tarjouspyynnön yhteydenottolomakkeella.

   

Fyysisen voimankäytön perusteet 8 h, hinta 95.00 € (sis. alv)

Koulutus on tarkoitettu vartijoille ja järjestyksenvalvojille, jotka eivät ole suorittaneet osiota peruskoulutuksen yhteydessä. (ennen 1.1.2017 voimankäytön yleinen osa) Suorittamalla fyysisen voimankäytön perusteet -koulutuksen saat kelpoisuuden osallistua kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksiin.

Lisätietoa koulutuksesta: Koulutustarjonta » Voimankäyttökoulutukset

Järjestyksenvalvojan kaasusumutinkoulutus 11h, hinta 160.00 € (sis. alv)

Järjestyksenvalvojan kaasusumutinkoulutus (11h) on tarkoitettu järjestyksenvalvojille, joiden työolosuhteissa esiintyy korostuneesti väkivalta- ja uhkatilanteita. Koulutus koostuu järjestyksenvalvojan fyysisen voimankäytön perusteista (6h) ja kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksesta (5h).

HUOM. Jos olet suorittanut fyysisen voimankäytön perusteet (yleinen osa) aiemmin (esim. vartijakoulutuksen tai 1.1.2017 jälkeen käydyn järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen yhteydessä), voit osallistua pelkästään kaasusumuttimen käyttäjäkoulutukseen. (kaasusumutinkoulutus 5h)


Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät täältä.

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus 16h, hinta 170.00 € (sis. alv)

Koulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojille, jotka haluavat lisätä valmiuksiaan kohdata järjestyksenvalvontatehtävissä mahdollisesti esiintyviä uhka- ja väkivaltatilanteita. Koulutus ei anna lisävaltuuksia järjestyksenvalvojalle, mutta poliisi voi erikseen edellyttää järjestyksenvalvojilta koulutuksen suorittamista erityiseen tapahtumaan tai tilaisuuteen liittyen.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää järjestyksenvalvojan peruskurssin, fyysisen voimankäytön perusteiden sekä kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksen aiempaa suorittamista. Huomioithan, että koulutus on fyysisesti vaativampi, kuin järjestyksenvalvojan voimankäytön perusteet sekä voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutukset. Osallistumisen edellytyksenä on hyvä peruskunto.

Koulutus koostuu 4 oppitunnin teoriaosiosta sekä 12 oppitunnin voimankäyttöosiosta. Koulutuksen teoriaosiossa käydään läpi järjestyksenvalvontaan liittyvää lainsäädäntöä. Voimankäyttöosiossa puolestaan opetellaan erilaisia maahanvienti- ja hallintatekniikoita sekä kerrataan voimankäyttövälineiden käyttöä.

Kaasusumutinkoulutus 5h, hinta 125.00 € (sis. alv)

Koulutus on tarkoitettu sekä turvallisuusalan ammattihenkilöille (vartijat, järjestyksenvalvojat), että yksityishenkilöille ja muiden ammattiryhmien edustajille. Turvallisuusalan ammattihenkilöiltä edellytetään vartijan tai järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen sekä fyysisen voimankäytön perusteet -koulutuksen aiempaa suorittamista.

Yksityishenkilöt ja muut ammattiryhmät voivat osallistua kaasusumutinkoulutukseen perustellusta syystä ilman ennakkokoulutusvaatimuksia. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi viranomaisen suositus, työtehtävä järjestystä ylläpitävänä henkilönä (konduktööri, lipuntarkastaja, julkisen liikenteen kuljettaja) tai työympäristö, jossa henkilöön kohdistuu jatkuvaa väkivallan uhkaa.

Lisätietoa koulutuksesta » Voimankäyttökoulutukset


Teleskooppipatukkakoulutus 5h, hinta 125.00 € (sis. alv)

Koulutamme teleskooppipatukan käyttöä ainoastaan turvallisuusalan ammattilaisille. Teleskooppipatukkakoulutukseen osallistuminen edellyttää vartija- tai järjestyksenvalvojakorttia ja fyysisen voimankäytön perusteet -koulutuksen aiempaa suorittamista.


Lisätietoa koulutuksesta >> Voimankäyttökoulutukset

Vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäytön kertauskoulutus, hinta 170.00 € (sis. alv)

Vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäytön kertauskoulutus on lakisääteinen kaikille vartijoille sekä kaikissa turvallisuusalan elinkeinoluvanhaltijan palveluksessa työskenteleville järjestyksenvalvojille, jotka haluavat kantaa työtehtävissään voimankäyttövälineitä. Vähintään fyysisen voimankäytön perusteet -koulutus (yleinen osa) tulee olla suoritettuna ennen kertauskoulutukseen osallistumista. Lisätietoja täältä.

X TÄYNNÄ Kaasusumutinkoulutus 5h TÄYNNÄ, hinta 0.00 € (sis. alv)

Koulutus on valitettavasti jo täynnä. Voit tiedustella peruutuspaikkaa yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse.


X TÄYNNÄ Teleskooppipatukkakoulutus 5h TÄYNNÄ, hinta 0.00 € (sis. alv)

Valitettavasti koulutus on jo täynnä! Voit tiedustella peruutuspaikkoja yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse.