Tulityökortti

Tulityökurssin tavoitteena on antaa osallistujille perusvalmiudet työskentelemiseen tulityöpaikalla, jotta työntekijä ymmärtää tulitöiden riskienhallinnan, ennakkosuunnittelun ja varautumisen merkityksen sekä hänellä on riittävä perehtyneisyys tulitöiden turvalliseen suorittamiseen. Tulityökortti vaaditaan tulitöiden tekijältä sekä tulityöluvan valvojalta.

Tulityökorttikurssi 8h

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassaoleva tulityökortti. Tulityökortin saamiseksi on suoritettava tulityökorttikoulutus.

Koulutuksen tavoitteena on, että tulityöntekijä tietää ja tuntee tulitöiden vaarat sekä tulitöihin liittyvän ohjeistuksen ja lupakäytännön. Koulutuksessa painottuvat vahinkojen ennaltaehkäisy ja vahinkotilanteiden oikea hoitaminen. Koulutuksen jälkeen tulityön tekijällä on perusteet tehdä tarvittavat tulitöiden turvatoimenpiteet ja hän hallitsee alkusammutuksen perusteet.

Tulityökortti on voimassa 5 vuotta. Korttia ei voi uusia ilman koulutusta.