Työturvallisuus ja tulityöt

        

Securitas kouluttaa ammattimaisesti ammattiin vaadittavat lupa-, pätevyys- ja korttikoulutukset. Tutustu avoimiin kursseihimme kurssihaun kautta. Voit myös tilata oman kurssin ryhmällesi. Koulutus voidaan toteuttaa Securitaksen tai asiakkaan omissa tiloissa.


Koulutamme korttikoulutuksia muun muassa seuraavissa kategorioissa:

- Työpaikoilla vaaditut: Työturvallisuuskortti, tulityökortti, alkusammutuskortti, väestönsuojan hoitaja, paloilmoittimen hoitaja

- Ammattiin pätevöittävät: Järjestyksenvalvojakurssi ja kertauskurssi, vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutukset

   

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutuksen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta ja vähentää työtapaturmia työpaikoilla antamalla perustietoa työsuojelusta ja valmiuksia laadukkaaseen perehdyttämiseen. Koulutus edesauttaa myös käytännön yhteistoimintaa työn tilaajan ja sen tekijöiden välillä.

Järjestämme avoimia työturvallisuuskorttikursseja kuukausittain. Lisäksi toteutamme myös tilauksesta kursseja kaikkialle Suomeen.

Avoimissa työturvallisuuskorttikoulutuksissamme ei lisätä enää muita kuluja, kuten kortin tilaus- tai oppimateriaalikuluja, hintaan vaan ne sisältyvät ilmoitettuun teoriakoulutuksen hintaan.

Koulutus on Työturvallisuuskeskuksen hyväksymän koulutussisällön mukainen. Koulutuksen ja kurssikokeen läpäisseelle myönnetään työturvallisuuskortti, joka on voimassa kerrallaan viisi vuotta, jonka jälkeen työturvallisuuskorttikoulutus tulee suorittaa uudelleen. Erillistä työturvallisuuskortin kertauskoulutusta ei enää järjestetä.

Koulutuksen sisältö:
- työtapaturmien torjunta
- yleisohjeet
- keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta
- yhteistoiminta työpaikalla
- varautuminen onnettomuustilanteisiin


Koulutuksen kesto: 8h

Tulityökorttikoulutus

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassaoleva tulityökortti. Tulityökortin saamiseksi on suoritettava tulityökorttikoulutus.

Koulutuksen tavoitteena on, että tulityöntekijä tietää ja tuntee tulitöiden vaarat sekä tulitöihin liittyvän ohjeistuksen ja lupakäytännön. Koulutuksessa painottuvat vahinkojen ennaltaehkäisy ja vahinkotilanteiden oikea hoitaminen. Koulutuksen jälkeen tulityön tekijällä on perusteet tehdä tarvittavat tulitöiden turvatoimenpiteet ja hän hallitsee alkusammutuksen perusteet.

Uudet tulityökortit ovat voimassa 5 vuotta. Korttia ei voi uusia ilman koulutusta. Kurssin pituus on 8 tuntia.


Kurssin sisältö:

- tulityövahingot

- suojeluohjeet

- vastuut

- vaaratekijät

- toiminta onnettomuuksien sattuessa

- sammutusharjoitukset

- koe