Pelastussuunnittelu

Laadimme pelastussuunnitelmat sekä ylläpidämme niitä puolestanne!

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelman laatiminen on lakisääteinen velvollisuus. Suunnitelmassa on kuvattava tunnistetut riskit ja vaaratekijät sekä niihin liittyvät varautumistoimet. Pelastussuunnitelman tiedot tulee tarkistaa vähintään kerran vuodessa tai mikäli toiminnassa tapahtuu turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia.

Pelastussuunnittelun voi myös ulkoistaa. Asiantuntijamme tuottavat lainmukaiset pelastussuunnitelmat ja hoitavat tarvittaessa myös suunnitelman ylläpitämisen puolestanne. Pelastussuunnitelma voidaan toteuttaa perinteisessä tulostettavassa muodossa tai verkkopelastussuunnitelmana.

Pelastussuunnitelman perehdytys

Pelastussuunnitelman tunteminen parantaa koko organisaation turvallisuutta ja auttaa toimimaan oikein vaara- ja hätätilanteiden sattuessa. Asiantuntijamme perehdyttävät pelastussuunnitelman keskeisen sisällön koko henkilöstöllenne tai valitulle henkilöstöryhmälle, kuten suojeluorganisaatiolle.

Verkkopelastussuunnitelma

Haluatteko, että pelastussuunnitelma on aina henkilökunnan saatavilla sekä aina ajan tasalla? Verkkopelastussuunnitelma on selainpohjainen palvelu, jossa suunnitelma on saatavilla helposti ja päivitys onnistuu helposti.

Palo- ja pelastusturvallisuuskokonaisuus

Asiantuntijamme suunnittelevat tarpeittenne mukaisen palvelukokonaisuuden, johon sisältyy esimerkiksi lakisääteisen pelastussuunnitelman laatiminen, henkilöstön turvallisuuskoulutus, valvottu poistumisharjoitus sekä raportti kehitysehdotuksineen kustannustehokkaana kokonaisuutena. Kokonaisuuteen voidaan liittää myös ensiapukoulutusta sekä alkusammutuskoulutusta.