Hätäensiapukoulutus 4h

Hätäensiapukurssin tavoitteena on kerrata ensiavun perustiedot ja -taidot. Kurssin ohjelma painottuu käytännön harjoitteluun ja kurssin kesto on 4 tuntia.