Voimankäyttö

 

Voimankäytön koulutukset ovat avoimia vartijoille ja järjestyksenvalvojille. Lisäksi järjestämme kaasusumutinkoulutuksia muiden ammattiryhmien edustajille sekä yksityishenkilöille.


Kaikki tulevat kurssit löydät kurssihaulla tai Avoimet kurssit -sivulta. Tilauksesta järjestämme koulutuksia kaikkialle Suomeen. Voit tehdä tarjouspyynnön yhteydenottolomakkeella.

   

Fyysisen voimankäytön perusteet

Koulutus on tarkoitettu vartijoille ja järjestyksenvalvojille, jotka eivät ole suorittaneet osiota peruskoulutuksen yhteydessä. (ennen 1.1.2017 voimankäytön yleinen osa) Suorittamalla fyysisen voimankäytön perusteet -koulutuksen saat kelpoisuuden osallistua kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksiin.

Mikäli olet suorittanut voimankäytön perusteet osion järjestyksenvalvojan tai vartijan peruskoulutuksen yhteydessä, sinun ei tarvitse suorittaa osiota uudelleen, vaan voit osallistua suoraan edellä mainittuihin voimankäyttövälinekoulutuksiin.

Koulutuksen sisältö:
- lainsäädäntö ja raportointi
- fyysinen voimankäyttö
- käsirautojen käyttö
- patukan käyttö
- näyttökoe sekä kirjallinen koe

Koulutuksen kesto: 6h

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus

Koulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojille, jotka haluavat lisätä valmiuksiaan kohdata järjestyksenvalvontatehtävissä mahdollisesti esiintyviä uhka- ja väkivaltatilanteita. Koulutukseen osallistuminen edellyttää voimassaolevaa järjestyksenvalvojakorttia sekä fyysisen voimankäytön perusteiden sekä kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksen aiempaa suorittamista.

Koulutus ei anna lisävaltuuksia järjestyksenvalvojalle, mutta poliisi voi erikseen edellyttää järjestyksenvalvojilta koulutuksen suorittamista erityiseen tapahtumaan tai tilaisuuteen liittyen.


Koulutus koostuu 4 oppitunnin teoriaosiosta sekä 12 oppitunnin voimankäyttöosiosta. Koulutuksen teoriaosiossa käydään läpi järjestyksenvalvontaan liittyvää lainsäädäntöä. Voimankäyttöosiossa puolestaan opetellaan erilaisia maahanvienti- ja hallintatekniikoita sekä kerrataan voimankäyttövälineiden käyttöä.

     

Koulutuksen sisältö:

- Järjestyksenvalvojan oikeus käyttää voimakeinoja ja voimankäyttövälineiden kantaminen
- Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015)
- Tilanteeseen soveltuvan voimakeinon/voimankäyttövälineen valinta (voimankäytön ratas)
- Voimankäytöstä luopuminen
- Yleinen kiinniotto-oikeus ja muut voimankäyttötilanteet

- Voimankäyttöharjoittelu ja näyttökoe

 
Koulutuksen kesto: 16h

Kaasusumutinkoulutus vartijoille ja järjestyksenvalvojille

Koulutus on tarkoitettu vartijoille ja järjestyksenvalvojille. Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että olet suorittanut vartijan tai järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen sekä fyysisen voimankäytön perusteet -koulutuksen (ennen 1.1.2017 voimankäytön yleinen osa). Huomioithan, että ennen 1.1.2017 suoritetun järjestyksenvalvojan peruskurssin voimankäyttöharjoittelu EI vastaa fyysisen voimankäytön perusteita.

Kaasusumutinkoulutuksessa harjoitellaan käyttämään kaasusumutinta oikeaoppisesti käyttäjälle turvallisena voimankäyttövälineenä sekä kaasusumuttimen käyttöä hätävarjelutilanteessa puolustustarkoituksessa.

Koulutuksen sisältö:
- kaasusumutin voimankäyttövälineenä
- kaasusumuttimen turvallinen käsittely
- kaasusumutinta käsittelevä lainsäädäntö
- kaasusumuttimen oikeaoppinen käsittely ja kantaminen
- sumutetun henkilön ensiapu
- kaasusumuttimen esiinotto-, käsittely- ja riistonestoharjoitteet
- kirjallinen koe ja näyttökoe kaasusumuttimen käsittelytaidoista

Koulutuksen kesto: 5h

Teleskooppipatukkakoulutus vartijoille ja järjestyksenvalvojille

Koulutus on tarkoitettu vartijoille ja järjestyksenvalvojille. Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että olet suorittanut vartijan tai järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen sekä fyysisen voimankäytön perusteet -koulutuksen (ennen 1.1.2017 voimankäytön yleinen osa).

Koulutuksessa keskitytään teleskooppipatukan käyttämiseen tehokkaana voimakäyttövälineenä, tehostavana välineenä fyysisessä voimankäytössä sekä hätävarjeluperusteisena puolustusvälineenä.

Koulutuksen sisältö:
- teleskooppipatukka voimankäyttövälineenä
- teleskooppipatukkaa käsittelevä lainsäädäntö
- teleskooppipatukan huolto ja korjaaminen
- teleskooppipatukan turvallinen käyttö voimankäyttövälineenä
- teleskooppipatukan käytön harjoittelu
- kirjallinen koe ja näyttökoe teleskooppipatukan käsittelytaidoista

Koulutuksen kesto: 5h

Vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäytön kertauskoulutus

Voimankäytön kertauskoulutus on tarkoitettu vartijoille ja järjestyksenvalvojille, jotka kantavat työssään voimankäyttövälineitä. Koulutukseen osallistuminen edellyttää voimassaolevaa hyväksyntää vartijaksi tai järjestyksenvalvojaksi ja vähintään fyysisen voimankäytön perusteet -koulutuksen aiempaa suorittamista. Kertauskoulutus tulee suorittaa vuosittain.

Voimankäytön kertauskurssilla kerrataan yksilöllisesti niiden voimankäyttövälineiden käyttöä, joihin voimankäyttövälineiden kantamisoikeuden omaava henkilö on oikeutettu. Koulutamme kertauskoulutuksissa toistaiseksi ainoastaan käsirautojen, patukan, teleskooppipatukan ja kaasusumuttimen käyttöä. Ampuma-asekoulutuksen kertaus edellyttää erillisen koulutuksen suorittamista.

Koulutuksen sisältö:
- voimankäyttöä koskevan lainsäädännön kertaus
- voimankäyttövälineitä koskevan lainsäädännön kertaus
- välinekohtainen voimankäytön harjoittelu ja kertaus
- näyttökoe kaikkien kannettavien voimankäyttövälineiden osalta

Koulutuksen kesto: 8h