Järjestyksenvalvojakurssit

   

Oletko kiinnostunut järjestyksenvalvojan tehtävistä esimerkiksi yleisötapahtumissa, urheilutapahtumissa, ravintoloissa, laivoilla tai leirintäalueilla? Järjestämme kuukausittain avoimia järjestyksenvalvojan peruskursseja, joille osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta turvallisuusalalta. Jos taas järjestyksenvalvojakorttisi voimassaolo on päättymässä, voit osallistua kuukausittain järjestettävään järjestyksenvalvojan kertauskoulutukseen. Järjestämme myös tilauksesta kursseja kaikkialle Suomeen.

Lisätietoa järjestyksenvalvojille avoimista voimankäyttökoulutuksista löydät Voimankäyttökoulutukset -sivulta.

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus

Järjestyksenvalvojan peruskurssi (40h) on suoritettava, jos haluat työskennellä esimerkiksi järjestyksenvalvojana yleisötapahtumissa, urheilutapahtumissa, ravintoloissa, laivalla tai leirintäalueella. Lisäksi koulutamme tilauksesta järjestyksenvalvojan peruskursseja ryhmille ympäri Suomen. Järjestyksenvalvojan peruskurssin koulutusohjelma on sisäministeriön määrittelemän sisällön mukainen. Järjestyksenvalvojan tehtävissä voi toimia poliisin hyväksymä nuhteeton 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti järjestyksenvalvojan peruskurssin ja kurssikokeen

Järjestyksenvalvojakurssin sisältö:

    - Järjestyksenvalvojatoimintaa ohjaava lainsäädäntö
    - Perusoikeudet
    - Järjestyksenvalvojan toimialueet
    - Poliisin ja rajavartiolaitoksen avuksi asetettu järjestyksenvalvoja
    - Järjestyksenvalvojan toimintaperiaatteet ja toimintaoikeudet
    - Järjestyksenvalvojan tunnukset ja luvat
    - Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineet
    - Henkilöiden ja tavaroiden tarkastaminen
    - Ensiapu ja toiminta hätätilanteissa
    - Voimakeinojen käyttö ja voimankäytön harjoittelu

Järjestyksenvalvojakurssin suorittaminen edellyttää paikallaoloa kaikkina kurssipäivinä ja mitään koulutusosiota ei voida hyväksilukea tai korvata itseopiskelulla. Järjestyksenvalvojakurssin suorittamisen jälkeen saat koulutustodistuksen, jolla voit hakea järjestyksenvalvojakorttia poliisilta.

Järjestämme kuukausittain kaikille avoimia järjestyksenvalvojakursseja, joiden ajankohdat löydät koulutuskalenteristamme. Koulutamme järjestyksenvalvojakursseja valtakunnallisesti tilauksesta asiakkaan tai Securitaksen järjestämissä tiloissa.

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus

Koulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojakortin omaaville henkilöille, jotka ovat uusimassa järjestyksenvalvojaksi hyväksymistään. Järjestämme säännöllisesti avoimia järjestyksenvalvojakursseja, joiden ajankohdat löydät koulutuskalenteristamme. Lisäksi koulutamme tilauksesta järjestyksenvalvojakursseja ryhmille ympäri Suomen.

Järjestyksenvalvojan kertauskurssille (8 h) voidaan hakeutua kuusi kuukautta ennen aikaisemman järjestyksenvalvojanhyväksynnän päättymistä.

Huomioithan, että ennen 1.3.2007 suoritettu peruskoulutus on vanhentunut. Jos korttisi voimassaolo ehtii päättyä ennen uuden hyväksynnän hakemista, sinun tulee suorittaa peruskoulutus uudelleen. Uudemmat peruskoulutukset (32h-40h) eivät vanhene.

Järjestyksenvalvojan kertauskurssi on pakollinen uutta hyväksyntää haettaessa paikallispoliisilta. Uuden järjestyksenvalvojakortin edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu järjestyksenvalvojan kertauskurssin suorittaminen.

Järjestyksenvalvojan kertauskurssilla kerrataan:
- Järjestyksenvalvojatoimintaa ohjaava lainsäädäntö
- Perusoikeudet
- Järjestyksenvalvojan toimialueet
- Poliisin ja rajavartiolaitoksen avuksi asetettu järjestyksenvalvoja
- Järjestyksenvalvojan toimintaperiaatteet ja toimintaoikeudet
- Järjestyksenvalvojan tunnukset ja luvat
- Järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineet
- Henkilöiden ja tavaroiden tarkastaminen
- Ensiapu ja toiminta hätätilanteissa
- Kerrataan vuorovaikutteisesti järjestyksenvalvojatyön ajankohtaiset ilmiöt
- Järjestyksenvalvontaa ohjaavan lainsäädännön kertaus
- Järjestyksenvalvojan toimivaltuuksien kertaus
- Työturvallisuus järjestyksenvalvojana
- Case - tapauksien käsittely

Koulutuksen kesto: 8h