Ensiapukoulutukset

Toteutamme laadukkaat ja käytännönläheiset ensiapukoulutukset yrityksille, yhteisöille, yksityishenkilöille sekä julkiselle sektorille niin avoimina ensiapukoulutuksina kuin räätälöityinä ensiapukursseina. Kaikki ensiapukoulutuksemme täyttävät työturvallisuuslain edellytykset työpaikan ensiapukoulutetuista henkilöistä. Voimme toimittaa kaikki ensiapukoulutukset suomen tai englannin kielellä. SPR:n ensiapukoulutuksien kortti on voimassa 3 vuotta ja Securitaksen ensiapukoulutuksien kortti 5 vuotta.

Defibrillaattorikoulutus

Sairaskohtauksessa nopeasti aloitetulla ensiavulla voidaan pelastaa ihmishenkiä. Defibrillaattorit ovat yleistyneet melkoisesti kauppakeskuksissa, hotelleissa, viihdekeskuksissa ja business centereissä. Defibrillaattorin käyttöosaamisesta on saatu lukuisia kokemuksia hengenpelastamisesta ympäri Suomen. Kahden tunnin mittaisesta koulutuksesta on pelkkää hyötyä yhteisölle. Koulutus sisältää puhallus-paineluelvytyksen kertauksen ja defibrillaattorikoulutksen.

Ensiapukoulutus 16 h

Ensiapukurssin tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa. Kurssin ohjelma painottuu käytännön harjoitteluun. Hätäensiapukurssi soveltuu myös säännölliseksi kertaukseksi käytännön perustietojen ja – taitojen ylläpitämisessä. Kurssin kesto on 16 tuntia.


Kurssin sisältöä:

- Toiminta ensiaputilanteessa (uskallus toimia, johtajuus, potilaan kohtaaminen, tilannearvio, oma turvallisuus)

- Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten

- Hätäilmoituksen tekeminen

- Tajuttomuus, elottomuus ja peruselvytys

- Yleisimmät vakavat sairauskohtaukset

- Toiminta sairauskohtauksissa

- Verenvuodon tyrehdyttäminen, sokin ehkäisy

- Hengitysteiden avaaminen

- Vierasesineen poisto hengitysteistä

- Käytännön harjoituksia

Ensiapukoulutus 8 h

Ensiapukurssin tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa. Kurssin ohjelma painottuu käytännön harjoitteluun. Hätäensiapukurssi soveltuu myös säännölliseksi kertaukseksi käytännön perustietojen ja – taitojen ylläpitämisessä. Kurssin kesto on 8 tuntia.


Kurssin sisältöä:

- Toiminta ensiaputilanteessa (uskallus toimia, johtajuus, potilaan kohtaaminen, tilannearvio, oma turvallisuus)

- Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten

- Hätäilmoituksen tekeminen

- Tajuttomuus, elottomuus ja peruselvytys

- Yleisimmät vakavat sairauskohtaukset

- Toiminta sairauskohtauksissa

- Verenvuodon tyrehdyttäminen, sokin ehkäisy

- Hengitysteiden avaaminen

- Vierasesineen poisto hengitysteistä

- Käytännön harjoituksia

Hätäensiapukoulutus 2 h

Hätäensiapukurssin tavoitteena on kerrata ensiavun perustiedot ja -taidot. Kurssin ohjelma painottuu käytännön harjoitteluun. Koulutus räätälöidään yrityskohtaisesti. Kurssin kesto on 2 tuntia.


Hätäensiapukoulutus 4 h

Hätäensiapukurssin tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa. Kurssin ohjelma painottuu käytännön harjoitteluun. Hätäensiapukurssi soveltuu myös säännölliseksi kertaukseksi käytännön perustietojen ja – taitojen ylläpitämisessä. Kurssin kesto on 4 tuntia.


Kurssin sisältöä:

- Toiminta ensiaputilanteessa

- Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten

- Hätäilmoituksen tekeminen

- Tajuttomuus, elottomuus ja peruselvytys

- Yleisimmät vakavat sairauskohtaukset

- Toiminta sairauskohtauksissa

- Verenvuodon tyrehdyttäminen, sokin ehkäisy

- Hengitysteiden avaaminen

- Vierasesineen poisto hengitysteistä

- Käytännön harjoituksia