Ensiapu

Toteutamme laadukkaat ja käytännönläheiset ensiapukoulutukset yrityksille, yhteisöille, yksityishenkilöille sekä julkiselle sektorille niin avoimina ensiapukoulutuksina kuin räätälöityinä ensiapukursseina. Kaikki ensiapukoulutuksemme täyttävät työturvallisuuslain edellytykset työpaikan ensiapukoulutetuista henkilöistä. Voimme toimittaa kaikki ensiapukoulutukset suomen tai englannin kielellä. SPR:n ensiapukoulutuksien kortti on voimassa 3 vuotta ja Securitaksen ensiapukoulutuksien kortti 5 vuotta.


Päivitys 2021: tällä hetkellä ensiapukoulutuksia toteutetaan lähiopetuksen lisäksi etäopetuksena. Lisätietoja ensiapukoulutuksista verkko-opintoina saat koulutus@securitas.fi


SPR Hätäensiapukurssi 4-8h

Hätäensiapukurssin tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa. Kurssin ohjelma painottuu käytännön harjoitteluun. Hätäensiapukoulutuksessa opittuja käytännön perustietoja ja – taitoja on mahdollisuus ylläpitää osallistumalla säännöllisesti Hätäensiapukurssille.

Kurssin sisältö riippuu koulutuksen pituudesta. Perussisältö:

- Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
- Hätäensiavun perusteet
- Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
- Tapaturmien ehkäisy

Koulutuksesta saa SPR Hätäensiapukortin, joka on voimassa 3 vuotta koulutuksen suorittamisesta.

Defibrillaattorikoulutus

Sairaskohtauksessa nopeasti aloitetulla ensiavulla voidaan pelastaa ihmishenkiä. Defibrillaattorit eli sydäniskurit ovat yleistyneet ja laitteita löytyy usein julkisista tiloista, kauppakeskuksista, hotelleista, viihdekeskuksista ja työpaikoilta. Defibrillaattorin hankinta on järkevää myös työpaikalle, jolloin sydämen pysäyttävään rytmihäiriöön saadaan nopein ja ainoa mahdollinen hoito joka on edellytys henkilön toipumiselle.

Defibrillaattorin käyttökoulutuksella saadaan madallettua sen käyttöönottoa ensiaputilanteessa ja tuomalla varmuutta auttajien toimintaan. Koulutus sisältää puhallus-paineluelvytyksen kertauksen ja defibrillaattorin perehdytyskoulutuksen.

Koulutuksen kesto on yleensä 1-2 tuntia riippuen koulutusryhmän koosta ja halutusta koulutussisällöstä.


Securitaksen kautta on myös mahdollisuus hankkia defibrillaattori, kerro asiasta tarjouspyynnössä.
SPR Ensiapukurssi EA 1® 16h

EA 1® kurssi antaa osallistujalle perusvalmiudet ensiavun antamiseen kurssin opetusaiheisiin liittyvissä tilanteissa.

Kurssin sisältö:

- Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
- Hätäensiavun perusteet
- Haavat
- Tavallisimmat sairauskohtaukset
- Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
- Nivelvammat ja murtumat
- Myrkytykset

Koulutuksesta saa SPR EA1 -kortin, joka on voimassa 3 vuotta koulutuksen suorittamisesta. Kortin voi uusia kertaamalla 4-8 tunnin koulutuksessa yhden kerran.

Securitas Työpaikan ensiapuryhmän peruskoulutus

Securitas Työpaikan ensiapuryhmän peruskoulutus muokataan aina koulutusryhmän toimialan tarpeisiin.

Koulutuksen perussisältö:

- Toiminta onnettomuus- ja sairaskohtaustilanteissa
- Potilaan tutkiminen ja ensitoimet
- Painelu- ja puhalluselvytys (optiona defibrillaattori)
- Vierasesineen poistaminen hengitysteistä
- Tajuttoman ensiapu
- Verenkierron häiriötila
- Tavallisimmat sairaskohtaukset
- Verenvuodon tyrehdyttäminen
- Muut toimialakohtaiset aiheet

Koulutuksen kesto on 8 tuntia ja siitä on mahdollista saada Securitas Ensiapukortti.

Securitas Hätäensiapukoulutukset 4-8h

Hätäensiapukurssin tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa. Kurssin ohjelma painottuu käytännön harjoitteluun sekä kertaamaan jo aiemmin opittuja ensiaputaitoja. Hätäensiapukoulutuksessa opittuja käytännön perustietoja ja – taitoja on mahdollisuus ylläpitää osallistumalla säännöllisesti Hätäensiapukurssille.

Kurssin sisältö riippuu koulutuksen pituudesta. Perussisältö:

- Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
- Hätäensiavun perusteet
- Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
- Tapaturmien ehkäisy

Koulutuksesta saa Securitaksen Hätäensiapukortin, joka on voimassa 5 vuotta koulutuksen suorittamisesta.