Ensiapu

Toteutamme laadukkaat ja käytännönläheiset ensiapukoulutukset yrityksille, yhteisöille, yksityishenkilöille sekä julkiselle sektorille niin avoimina ensiapukoulutuksina kuin räätälöityinä ensiapukursseina. Kaikki ensiapukoulutuksemme täyttävät työturvallisuuslain edellytykset työpaikan ensiapukoulutetuista henkilöistä. Voimme toimittaa kaikki ensiapukoulutukset suomen tai englannin kielellä. SPR:n ensiapukoulutuksien kortti on voimassa 3 vuotta ja Securitaksen ensiapukoulutuksien kortti 5 vuotta.

Defibrillaattorikoulutus

Sairaskohtauksessa nopeasti aloitetulla ensiavulla voidaan pelastaa ihmishenkiä. Defibrillaattorit eli sydäniskurit ovat yleistyneet ja laitteita löytyy usein julkisista tiloista, kauppakeskuksista, hotelleista, viihdekeskuksista ja työpaikoilta. Defibrillaattorin hankinta on järkevää myös työpaikalle, jolloin sydämen pysäyttävään rytmihäiriöön saadaan nopein ja ainoa mahdollinen hoito joka on edellytys henkilön toipumiselle.


Defibrillaattorin käyttöosaamisesta on saatu lukuisia kokemuksia hengenpelastamisesta ympäri Suomen. Kahden tunnin mittaisesta koulutuksesta on pelkkää hyötyä yhteisölle. Koulutus sisältää puhallus-paineluelvytyksen kertauksen ja defibrillaattorikoulutuksen. Laitteen käyttökoulutuksella saadaan madallutettua sen käyttöönottoa ensiaputilanteessa ja tuomalla varmuutta auttajien toimintaa.


Defibrillaattorikoulutuksia järjestetään koulutuskokonaisuuden ja sovitun mukaan yritysturvallisuuskoulutuksissa. Koulutuksen kesto sovitaan erikseen asiakkaan kanssa.


Ensiapukoulutus 8-16 h

Ensiapukurssin tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa. Kurssin ohjelma painottuu käytännön harjoitteluun. Ensiapukoulutuksessa opittuja käytännön perustietoja ja – taitoja on mahdollisuus ylläpitää osallistumalla säännöllisesti Hätäensiapukurssille.


Kurssin sisältöä:

- Toiminta ensiaputilanteessa (uskallus toimia, johtajuus, potilaan kohtaaminen, tilannearvio, oma turvallisuus)

- Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten

- Hätäilmoituksen tekeminen

- Tajuttomuus, elottomuus ja peruselvytys

- Yleisimmät vakavat sairauskohtaukset

- Toiminta sairauskohtauksissa

- Verenvuodon tyrehdyttäminen, sokin ehkäisy

- Hengitysteiden avaaminen

- Vierasesineen poisto hengitysteistä

- Käytännön harjoituksia


Koulutuskieli: suomi, englanti

Suoritetusta koulutuksesta on mahdollisuus hankkia Securitaksen (tai kouluttajasta riippuen SPR:n) Ensiapukortti.


Koulutuksen kesto: 8 -16 tuntia

Hätäensiapukoulutus 2-4 h

Koulutus on lähtökohtaisesti suunniteltu yritysten sisäisiin koulutuksiin.


Hätäensiapukurssin tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa eli antaa henkeä pelastavaa ensiapua. Kurssin ohjelma painottuu käytännön harjoitteluun. Hätäensiapukurssi soveltuu myös säännölliseksi kertaukseksi käytännön perustietojen ja – taitojen ylläpitämisessä.


Koulutuskieli: suomi, englanti


Suoritetusta koulutuksesta on mahdollisuus hankkia Securitaksen (tai kouluttajasta riippuen SPR:n) Hätäensiapukortti.


Koulutuksen kesto: 2 tuntia