Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus 16h

10.05.2019 10:00 - 18:00
Securitas pääkonttori, Elimäenkatu 30, Helsinki

Koulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojille, jotka haluavat lisätä valmiuksiaan kohdata järjestyksenvalvontatehtävissä mahdollisesti esiintyviä uhka- ja väkivaltatilanteita. Koulutus ei anna lisävaltuuksia järjestyksenvalvojalle, mutta poliisi voi erikseen edellyttää järjestyksenvalvojilta koulutuksen suorittamista erityiseen tapahtumaan tai tilaisuuteen liittyen.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää järjestyksenvalvojan peruskurssin, fyysisen voimankäytön perusteiden sekä kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksen aiempaa suorittamista. Huomioithan, että koulutus on fyysisesti vaativampi, kuin järjestyksenvalvojan voimankäytön perusteet sekä voimankäyttövälineiden käyttäjäkoulutukset. Osallistumisen edellytyksenä on hyvä peruskunto.

Koulutus koostuu 4 oppitunnin teoriaosiosta sekä 12 oppitunnin voimankäyttöosiosta. Koulutuksen teoriaosiossa käydään läpi järjestyksenvalvontaan liittyvää lainsäädäntöä. Voimankäyttöosiossa puolestaan opetellaan erilaisia maahanvienti- ja hallintatekniikoita sekä kerrataan voimankäyttövälineiden käyttöä.