Yritysturvallisuus ja riskienhallinta

Yritystoiminnan häiriöttömyys ja liiketoiminnan jatkuvuus on jokaisen liiketoimintavastuullisen henkilön mielessä. Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan palveluilla pyrimme turvaamaan toimeksiantajan liiketoiminnan häiriönkestävyyttä ja edistämään organisaation turvallisuusajattelua ja -kulttuuria.


Luottaessasi Securitakseen yritysturvallisuusasioissasi saat käyttöösi koko turvallisuusasiantuntijapoolimme ja yritysturvallisuuden ohjausryhmän osaamisen.

Johdatus riskienhallintaan

Mitä on riskienhallinta? Valtaosa suomalaisista harjoittaa riskienhallintaa tiedostamattaan omassa arjessaan. Miten tämä turvallisuusajattelun keskeinen osa voidaan liittää osaksi liiketoimintaa ja normaalia toimintaa työpaikalla? Koulutuksen sisältönä on riskienhallinnan käsitteen ja hallintakeinojen avaamisen jälkeen osoittaa miten ihmiset harjoittavat tietoisesti tai tiedostamattaan riskienhallintaa omassa arjessaan. Koulutuksen varsinaisena tavoitteena on aktivoida sekä valjastaa henkilöiden riskiajattelu osaksi organisaation turvallisuustoimintaa ja turvallisuuskulttuuria sekä edistää aktiivista omavalvontaa organisaation riskiasioissa.

Johdatus yritysturvallisuuteen

Yritysturvallisuuden koulutuksessa keskitytään avaamaan vuorovaikutteisesti organisaatioturvallisuuden keskeisiä käsitteitä sekä ajattelumalleja käytännönläheisesti arkipäivän tilanteiden kautta ja kannustetaan henkilöstöä omatoimiseen turvallisuusajatteluun.

Yritysturvallisuusvalmennus

Turvallisuusasioiden jalkauttaminen jää usein esimiehen vastuulle sivutoimisesti. Mitä laki sanoo velvoitteistamme ja miten saamme myytyä idean muutoksesta työntekijöille mahdollisimman vähäisellä muutosvastarinnalla? Miten vastuu turvallisuuden valvonnasta ja ylläpidosta jalkautetaan työntekijöille yksittäisen vastuuhenkilön sijaan? Me voimme auttaa sinua turvallisuuden johtamiseen liittyvissä asioissa. Koulutussisältö muokataan kohderyhmän ja toimialan mukaisesti ja valitaan keskeisimmät osa-alueet toimeksiantajan tarpeiden mukaan


Sisältöehdotuksia:

- Työturvallisuus: Työnantajan ja työntekijän oikeudet sekä velvollisuudet

- Omatoiminen varautuminen: Pelastussuunnittelu ja lakisääteiset henkilöstökoulutukset

- Yritysturvallisuus ja riskienhallinta: Yhden miehen vastuulla vai organisaation yhteinen juttu?

- Turvallisuusohjeiden ja sääntöjen noudattaminen

- Omavalvonta organisaation sisällä

- Henkilörekisteriasiat