Toimitilaturvallisuus

Toimitilaturvallisuus rakentuu monista asioista. Tarvitaan erilaisia suunnitelmia, jonka lisäksi henkilöstöä täytyy kouluttaa. Toimitilojen turvallisuustasoa voidaan testata ja arvioida erilaisilla auditoinneilla ja analyyseillä. Usein osa näistä toimitilaturvallisuuteen liittyvistä asioista ulkoistetaan turvallisuuskumppanille, jotta toimitilojen käyttävät voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

Ei vapaita koulutuksia