Toimitilaturvallisuus


Tuotamme ammattimaisia kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuspalveluita. Räätälöimme toteutukset asiakkaan toimialan ja toimintaympäristön mukaisesti.Palveluitamme:


- Turvallisuuskoordinaattori (ei rak.työmaiden työturvallisuusvastaava)

- Pelastussuunnittelu ja pelastussuunnitelman kouluttaminen

- Henkilöstön koulutukset

- Tunkeutumisanalyysi


Muut kiinteistön paloturvallisuuteen liittyvät palvelumme kuten poistumisharjoituksen, sisällesuojautumisharjoituksen ja suojeluorganisaation koulutuksen löydät paloturvallisuusosiosta.

   

Henkilöstön koulutukset

Yritysturvallisuuskulttuurin ja -ajattelun keskeisiä kehittämiskeinoja ovat henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistaminen vuorovaikutteisena koulutuksena. Toimeksiantajan kanssa sovitun teeman yhteydessä on luoda "me-henkeä" organisaation kaikille tasoille ja muistuttaa organisaatiota että turvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Pelastussuunnittelu

Toimitamme lakisääteiset pelastussuunnitelmat asiakkaan toiveiden mukaisesti kirjaiisena tai sähköisenä ja perehdytämme suunnitelman keskeisen sisällön henkilöstölle.

Tunkeutumisanalyysi

Tunkeutumianalalyysillä testataan organisaation turvallisuuskulttuuria sekä omavalvonnan tasoa. Harjoitteella pyritään tunnistamaan haavoittuvuuksia sekä kehityskohteita normaaliin liikkumiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä inhimillisiä metodeita käyttäen asiantuntijoidemme toimesta.

Turvallisuuskoordinaattori

Useita toimitila- ja kiinteistöturvallisuusasioita hoidettavana? Ulkoista tehtävä tai osa toimenpiteistä Securitaksen asiantuntijalle joka on täysi- tai osa-aikaisesti käytettävissäsi tukenaan koko Securitaksen turvallisuusasiantuntijuus sekä yritysturvallisuuden ohjausryhmä.