Henkilöstön turvallisuuskoulutukset

Turvallisuus on ihmisen perustarve ja tavoite kaikilla elämänaloilla. Myös työympäristön keskeisenä menestystekijänä turvallisuuskulttuuri ja sen kehittäminen on sydämen asiamme. Securitas tuottaa turvallisuuskoulutuksia yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Koulutuksen keskiössä voi olla turvallisuuden tunteen kehittäminen, turvallisuustietoisuuden lisääminen, yksintyöskentely, vaara- ja uhkatilanteiden kontrollointi tai itsepuolustuskoulutus / voimankäyttökoulutus.


Räätälöimme turvallisuuskoulutuksemme aina kohderyhmän toimialan ja toimintaympäristön mukaisesti ja koulutuksen yhteydessä kohdistamme sisältöä yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Securitakselta löytyy turvallisuusosaamista kaikille turvallisuuden sektoreille. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sinun tarpeidesi mukainen koulutuskokonaisuus.

Henkilöstön koulutukset

Yritysturvallisuuskulttuurin ja -ajattelun keskeisiä kehittämiskeinoja ovat henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistaminen vuorovaikutteisena koulutuksena. Toimeksiantajan kanssa sovitun teeman yhteydessä on luoda "me-henkeä" organisaation kaikille tasoille ja muistuttaa organisaatiota että turvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Vaara- ja uhkatilanteiden hallinta & kontrolli (VAUHKO)

VAUHKO on toimialakohtaisesti räätälöitävä vaara- ja uhkatilanteiden hallintaan sekä kontrollointiin kehitetty Securitaksen oma koulutusohjelma. Koulutus räätälöidään toimeksiantajan tahtotilan ja kohderyhmän työympäristön asettamien tarpeiden mukaisesti. Sisältö on kokonaisuudessaan muokattavissa esimerkiksi hoitoalan, turvallisuusalan ja palvelualan työtehtäviä silmälläpitäen.

Koulutuksen tavoitteet:
- Antaa perusvalmiudet kohdata aggressiivisesti käyttäytyvä asiakas.
- Yhtenäistää työyhteisön käytäntöjä sekä toimintamalleja vaara ja uhkatilanteissa.
- Tarjota vaihtoehtoiset toimintamallit vaara- ja uhkatilanteisiin: etäisyyden säilyttäminen, irroittautuminen ja puolustautuminen, hyökkääjän hallittu rajoittaminen, apua paikalle tai pakoon tilanteesta.

Rajoittamiskoulutus (VAUHKO)

VAUHKO vaara- ja uhkatilanteriden hallinta & kontrolli - koulutus soveltuu mainiosti käytännönläheiseksi rajoittamiskoulutukseksi hoitoalalle. Kouluttajillamme on kattava kokemus hoitoalan koulutuksista, kuten Avekki, Veth, Mapa, HFR, HTFR ja Ahha. Lisäksi ammattimainen voimankäyttö- ja henkilön kontrolliosaaminen täydentää räätälöitävää koulutussisältöä.

Mikä parasta, VAUHKO on täysin räätälöitävissä tarpeidenne mukaisesti, eli koulutus ei muodostu määrätystä tuntijakaumasta, eikä "kaikille sopivista ja velvoitteellisista sisällöistä". Toteutamme koulutuksemme turvallisuus edellä asiantuntevasti ja ammattimaisesti.

Toimialakohtainen turvallisuuskoulutus

Turvallisuus on tunnetila joka myös koetaan yksilöllisesti. Vuorovaikutteinen ja teoriapainotteinen turvallisuustietoisuuskoulutus yhdistää henkilöstön yhteishenkeä ja turvallisuusajattelua antaen erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoisia toimintamalleja työpaikan turvallisuusasioissa. Käsiteltävät teemat valitaan toimiala- ja työpaikkakohtaisten tarpeiden mukaisesti. 

Mahdollisia teemoja voivat olla esimerkiksi alan lainsäädäntö, tietoturvallisuus, rikostorjunta, omavalvonta tai hävikinhallinta.

Terveydenhoitoalan AVEKKI -koulutus

Koulutus on tarkoitettu väkivaltatilanteiden uhassa oleville pääasiallisena kohderymänä hoitoalan työntekijät. Ennaltaehkäisystä huolimatta väkivaltatilanteet syntyvät useimmiten yllättäen. Tämän vuoksi yksittäisillä työntekijöillä tulee olla hyvät henkilökohtaiset valmiudet kohdata näitä nopeasti kehittyviä ja erittäin vaikeita, traumaattisia sekä voimia kuluttavia tilanteita.

AVEKKI-toimintaprosessi alkaa jo toimintaympäristön ja siellä asioivien henkilöiden aktiivisesta tarkkailusta, jotta mahdollisesti ilmenevä väkivallan uhka havaitaan ajoissa. Toimintaprosessi päättyy väkivallan uhan tai väkivaltaisuuden hallintaan ja sen jälkeen tapahtuvaan toiminnan päättämiseen, arvioimiseen, jälkikäsittelyyn ja tapahtuneesta oppimiseen.

AVEKKI-koulutuksessa keskeisemmiksi painopistealueiksi on valittu aggressiivisuutta ja väkivaltaa käytännössä kohtaavan yksittäisen työntekijän ryhmätyötaitojen harjaannuttaminen.

AVEKKI-toimintatapamalli ja sen toimintaprosessi tarjoaa väkivaltaisen käyttäytymisen hallinnassa tarvittavan tiedon ja osaamisen. Tavoitteena on oman yksilöllisen teoriatiedon ja käytännön osaamisen vahvistaminen sekä jo aiemmin opitun osaamisen päivittäminen.

Koulutuksen kesto on 8, 12 tai 24 tuntia.

Safety Day / Turvallisuusvalmennuspäivä

Rastikoulutuksena toteutettava kokonaisvaltainen koulutuskokonaisuus mahdollistaa suurien henkilöstöryhmien kouluttamisen yhden työpäivän aikana. Yhtenäinen koulutus mahdollistaa turvallisuuosaamisen ja turvallisuusohjeiden jalkauttamisen koko henkilöstölle.

Päivään voidaan sisällyttää erilaisia rastikoulutuksia tarpeenne mukaan esimerkiksi ensiapuun, toimitilaturvallisuuteen ja palo- ja pelastustoimintaan liittyen.


Asiakaspalvelijan turvallisuuskoulutus

Asiakaspalvelijan turvallisuuskoulutuksessa käsitellään yleisimpiä asiakaspalvelijan kohtaamia haastavia asiakastilanteita, niiden syntymisen ehkäisyä ja niissä toimimista. Koulutuksessa käsitellään erilaisia asiakastyyppejä ja sitä miten omalla käyttäytymisellä voidaan vaikuttaa asiakkaan tunnetiloihin.

Koulutus suoritetaan usein rentona, vuorovaikutteisena luentona ja siinä käytetään laajaa havaintomateriaalia sekä käytännön harjoitteita, kohdistuen koulutettavan ryhmän toimintaympäristöön ja työtehtävän erityispiirteisiin. Kouluttaja opettaa myös hyväksi havaittuja aggressiivisen henkilön rauhoittamiskeinoja.

Koulutus voidaan toteuttaa myös ryhmän omalla toimipisteellä, jolloin harjoittelu kohdistuu heidän jokapäiväiseen työympäristöönsä. Tällöin kouluttaja voi auttaa luomaan selkeitä ja turvallisia toimintamalleja työympäristön erityispiirteisiin perustuen. Koulutamme sekä pienryhmiä että isompia ryhmiä, mutta tarpeen vaatiessa myös yksittäisiä henkilöitä.

Asiakaspalvelijan turvallisuuskoulutus on yleisesti kestoltaan 2–8 tuntia.