Alkusammutusharjoitukset

Koulutus keskittyy arjen paloturvallisuuteen ja siihen, miten tulipaloja voidaan työ- ja kotioloissa ehkäistä ja sammuttaa. Harjoituksen aluksi käydään läpi viranomaisten ohjeistuksia liittyen kotien ja kiinteistöjen paloturvallisuuteen.


Lyhyen teoriaosuuden pohjalta siirrytään alkusammutusharjoituksiin. Harjoituksen pääpaino on käytännön harjoittelussa, jossa kaikki osallistujat pääsevät turvallisesti harjoittelemaan alkusammutusta.


Harjoituksen kesto: sovittavissa koulutuksessa käytävien asioiden ja osallistujamäärän mukaan

Alkusammutuskorttikoulutus

Securitas järjestää alkusammutuskoulutuksia valtakunnallisesti asiakkaan tiloissa tai Securitaksen järjestämissä tiloissa. Voit osallistua avoimeen koulutukseen tai tilata ryhmällesi oman alkusammutuskurssin.

Alkusammutuskorttikoulutukseen osallistuminen on yrityksille tehokas keino toteuttaa omatoimista varautumista ja vähentää tulipalosta johtuvia vahinkoja. Koulutettu ja valveutunut henkilökunta osaa koulutuksen jälkeen sammuttaa palonalut tehokkaasti ja turvallisesti.


Merkkinä suoritetusta koulutuksesta on mahdollisuus hankkia Securitaksen Alkusammutuskortti.

Kortin voimassaoloaika: 5 vuotta päiväyksestä

Koulutuksen kesto: 2 tuntia

Alkusammutuskoulutus Palosimulaattorilla

Palosimulaattorilla saadaan luotua turvallisesti ja edullisesti pienryhmissä (max. 5hlö) alkusammutuskoulutus riippumatta työyhteisön tai koulutuksen osallistujien lukumäärästä. Simulaattorissa osallistujat pääsevät harjoittelemaan sammutuspeitteen ja ensisammuttimien käyttöä erilaisissa ympäristöissä. Koulutus tapahtuu asiantuntijan johdolla palosimulaattorissa siten, että kaikki osanottajat pääsevät kokeilemaan mm. liekkien sammuttamista alkusammuttimella sekä rasvapalon sammuttamista tukahduttamalla.


Ennakkojärjestelyitä ei tarvita, sammutusharjoittelu tapahtuu konttimaisessa palosimulaattorissa, joka tuodaan paikalle ajoneuvolla. Alkusammutusta harjoitellaan pienryhmissä, joten koulutus ei ajallisesti sido koko työyhteisöä kuin pienryhmän kerrallaan n.20min harjoitteluun alkusammutuksen osalta.


Palosimulaattorissa tapahtuvan alkusammutusharjoittelun saa myös osaksi Safety Day-turvallisuusvalmennuspäivää, jolloin alkusammutusta harjoitellaan yhtenä rastina useista.Koulutuskieli: suomi, englanti


Suoritetusta koulutuksesta on mahdollisuus hankkia Securitaksen Alkusammutuskortti.


Harjoituksen kesto: sovittavissa koulutuksessa käytävien asioiden ja osallistujamäärän mukaa